PE100 Boru Teknik Şartnamesi

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR

GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İçme suyu ve sulama suyu şebekelerinde kullanılmak üzere HDPE boru ve özel parçalarının yapılması ile ilgili teknik özelliklerin kontrol ve muayene yöntemleri ve kabul şartları bu şartnamede belirlenmektedir.
HDPE borular, TS veya ISO kabul edilecek denk standartlara ve bu şartnamede verilen esaslara konu ile ilgili göre imal edilecek ve deneyleri yapılacaktır. 
HDPE boru üreticisi için gerekli olan asgari şartlar aşağıda belirtilmektedir:
(1.1) TS EN 12201-2 Standart Uygunluk Belgesini Türk Standartları Enstitüsünden almış, temin edilecek boru çap ve sınıfını kapsayan geçerli belgesine sahip,
(1.2) Akredite Kurumlar tarafından firmaya verilmiş, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip,
(1.3) Üretimde kullanılacak olan hammadde ve ürünlerinin içme suyuna uygun olduğunu gösteren uluslararası geçerliliği olan bir kurumdan uygunluk sertifikasına sahip,
(1.4) Boruların başlangıç performanslarının tespiti hususunda standardın öngördüğü deneyleri yapabilecek yeterli kapasitede laboratuvara sahip,
(1.5) Borunun temel özellikleri, istiflenmesi ve döşenmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim ve uygulamaları verilebilecek uygun bir alt yapıya sahip,
(1.6) Gerektiğinde İdarenin üretim aşamasında yapacağı denetim için görevlendirilen personelin çalışmak üzere ihtiyaç duyacağı bütün parçalar ve eşyalara sahip bir odaya sahip olacaktır.
(1.7) Özel parçaların başlangıç performanslarının tespiti hususunda standardın öngördüğü deneyleri yapabilecek yeterli kapasitede laboratuvara sahip,
(1.8) Boru özel parçasının temel özellikleri, kaynak ile ilgili prosedürlerin konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verebilecek alt yapıya sahip,
Bir projede kullanılacak boru ve özel parçaları aynı nitelikteki hammaddeden imal edilmiş olacaktır.
Boru ve özel parça üreticilerinin geriye doğru izlenebilirliği olacaktır. Bu izlenebilirlik hammadde parti numarası, hammadde giriş kalite kontrol dokümanı, üretim kayıtları (iş emri, üretim, kalite kontrol aşamaları, üretim makinesi, üretim tarihi vb.) ve test kayıtlarını içeren bir süreç olacaktır.

1. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ

1.1 Fiziksel Özellikleri

HDPE 100 içme suyu borularının fiziksel özellikleri aşağıda verilmiştir :
HDPE 100 içme suyu boruları darbelere (dış baskı, vurma) karşı dayanıklıdır. Boyunun 6 katı kadar uzayabildiği için daha çok esnek ve yer hareketlerine karşı dirençlidir.
• HDPE 100 içme suyu boruları koç darbesi basıncına dayanıklıdır.
• HDPE 100 içme suyu borularının içi su doluyken ve herhangi bir vana kullanılmaksızın boğma yöntemi ile onarım yapmak mümkündür.
• HDPE 100 içme suyu boruların içi su doluyken özel branşman ayırıcı yardımıyla suyu kesmeden servis suları bağlantısı yapılabilir.
• HDPE 100 içme suyu borularda kırılma, çatlama, vb. olaylar olmadığından nakliye, yükleme, boşaltma ve montaj sırasında hiçbir hasar oluşmaz.
• HDPE 100 içme suyu boruların iç yüzeyi pürüzsüzdür ve sürtünme kayıpları minimumdur. Bu yüzden proje dizayn çapı minimize edilir.
• HDPE 100 içme suyu borular kolayca esner, bükülür ve kırılmaz. Bu yüzden rulo yapılabilir.
• HDPE 100 içme suyu borular sıcak ve soğuk akışkan taşındığında ısı yalıtımına katkıda bulunur, enerji tasarrufu sağlar.   

1.2 Kimyasal  Özellikleri

HDPE 100 içmesuyu borularının kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir ;
• HDPE 100 içme suyu borularının UV dayanımı yüksek olduğundan açık havada depolansa bile standart özelliklerini korur.
• HDPE 100 içme suyu borularının toprak alkali metallere karşı yüksek direnci vardır. Bu türlerle reaksiyona girmez ve çürümez.
• HDPE 100 içme suyu borularının kimyasal direnci yüksektir.
• HDPE 100 içme suyu borularının toprak altında nemden etkilenmez. 
• HDPE 100 içmesuyu borularının korozyona karşı dirençli olup basınçlara dirençlidir.

1.3 Hammadde

Boru imalinde kullanılacak hammadde, PE 100 sınıfı hammadde olmalıdır. 
PE 100 sınıfı hammaddesi yoğunluk ISO 1183-1 standardına göre min 0,940 gr/cm3 olmalıdır.
PE 100 sınıfı hammadde MRS değeri minimum 10 MPa, çevre gerilmesi değeri minimum 8 N/mm2 olmalıdır.
PE 100 sınıfı hammadde eriyik akış hızı (MFR), TS EN 12201-2’ye uygun olacak ve TS EN ISO 1133-1 standardına göre 190˚C/5 kg yük altında test edildiğinde bulunan değer 0,2-0,7 gr/10 dk. aralığında olacaktır. Üretilen PE 100 boru ile hammadde arasındaki oran ±%20’yi geçmeyecektir. 
Kopma mukavemeti ISO 6259-1 Standardına uygun olmalıdır.
Kopma uzaması ISO 6259-1 standardına göre min % 350 olmalıdır.
PE 100 sınıfı hammadde karbon siyahı miktarı ISO 6964 standardına göre test edildiğinde bulunan miktarın  % 2-%2,5 Aralığında olması gereklidir.
PE 100 sınıfı hammadden üretilen borulardan alınan numuneler üzerinde karbon siyahı dağılım testi ISO 18553 standardına göre yapılacaktır.
PE 100 sınıfı hammadde oksidasyon süresi ISO 11357-6 standardına göre test edildiğinde 200 0C de min. 20 dk olmalıdır.
PE 100 sınıfı hammaddeden üretilen boruların et kalınlığı min 26,5 – 30 mm olmalıdır.

kuzeyboru-borukuzeyboru-borukuzeyboru-boru

1.3.1 Hammadde Özel Şartları

•Hammadde  zararlı güneş ışınlarına (UV) dayanıklılığın arttırmak için Carbon Black katkılı, ekstrüzyona hazır granül şekilde olacaktır.
•İmalatçı firma, hammaddenin tüm özelliklerini verecektir.
•Ham madde, peklerinde - 40 C sıcaklığa dayandığı hammadde üreticisi firma tarafından garanti edilmelidir.
•Boru ve ekleme parçaları kimyasallara karşı dirençleri imalatçı firma tarafından, hammadde özellikleri ile birlikte sunulmalıdır.

1.4 Anma Basınçları

Anma Basıncı, Yüklenici tarafından 50 (elli) yıllık 20 C'de kullanıma ömrü baz alınarak hesaplanan, HDPE 100 borunun kullanılabileceği maksimum işletme basıncı seviyesidir.
HDPE boru ve özel parçası anma basıncı Q250’den küçük çaplarda en az 8 bar, Q250 ve daha büyük çaplarda en az 6 bar olacaktır.

HDPE borular aşağıdaki anma basınçlarında sınıflandırılacaktır: PN (bar); 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25  

S EN 12201-2’ye göre MRS Sınıfı verilmiş malzemenin 20° C'de PN, S ve SDR değerleri arasındaki bağlantılar

SDR
(Standart Boyut Oranı) 
S
(Boru Serisi)
PE100
(PN, Bar)
2612,56
21108
17810
13,66,312,5
11516
9420
7,43,225

1.5 Özel Parçalar

HDPE Boru Özel (Ekleme) Parçaları aşağıdaki gibidir:
Dirsek: PE hammaddesinden üretilen dirsekler EF  kaynak yöntemine uygun rezistanların yerleştirilmesine uygun olarak üretilmektedir. Dirsekler projede belirtileren açılara uygun olarak çeşitli açılarda olup hatların dönüşlerinde kullanılmaktadır.

Redüksiyon: Boru çapının daraltılması veya genişletilmesi için kullanılan bağlantı parçasıdır.

T-Parçası / İnegal T-Parçası: Hammaddesi PE100 olan ve eşit olmayan TE anlamına gelen HDPE EF İnegal Te ek parçası farklı çaplarda olan HDPE boruların bağlantısında kullanılmaktadır ve elektrofüzyon yöntemiyle birleştirilmesi yapılmaktadır. Bu ek parçamız yine HDPE Ef Eşit Te’de olduğu gibi ana ve ara hat çıkışlarında vana ve branşmanlarda kullanılmaktadır.


Elektrofüzyon Semer: Hammaddesi PE100 olan Ef Semer TE ekleme parçası kullanılmadan istenilen çapta çıkış yapılarak akışkanın yönünü istenilen yöne çekmek için kullanılır. 

Elektrofüzyon Manşon:  Elektrofüzyon yöntemi ile yapılan birleştirmelerde kullanılan bir ek parçadır. Çapları aynı olan iki boru bu ek parçaya yerleştirilir. Ek parçanın içindeki rezistanlara verilen akım ile birlikte her iki borunun birbirine yapışması sağlanır.

Flanş Adaptörü: Farklı cins boruların flanşla birbirine bağlanması için gereken parçadır.
Özel parçalar üzerinde birleştirme yöntemi ve gerekli teknik değerler belirtilecektir.
Flanş adaptörlerinde kullanılacak çelik flanşlar korozyona karşı epoksi boyalı olması gerekmektedir. Çelik flanşlar, su hatlarında kullanılacak çelik vanaların flanşlarına uygun basınç sınıfında ve uygun cıvata delikli olarak teslim edilecektir.
Özel parçaların üretiminde patlatma ve konfeksiyon yöntemleri kullanılmayacaktır.
HDPE özel parçalar sadece enjeksiyon yöntemi ile üretilecek olup özel parçanın iç çapı ve basınç sınıfı, boru iç çapı ve basınç sınıfı ile aynı olacaktır.

1.6 Boyutlar ve Tolerans

•İmalatçı firma, imalatın yaptığı her çap ve basınçtaki boru ve ekleme parçalarının teknik resim ve tüm ölçülerini verecektir.
•Boru ve ekleme parçalar DIN 16963’e uygun boyut ve toleransta olacaktır.
•İmalatçı firmalar, ihaleye açılan projeye ait  bütün çaplardaki boruların ve ek parçalarının üretim teknolojisine sahip olduğunu taahhüt etmelidir.

Kuzeyboru Hdpe Boyut Tolerans tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2. HDPE BORULARIN GENEL TESLİM ŞARTLARI

2.1 Boru ve Özel Parçalarının İşaretlenmesi

Bütün boruların üzerinde, basınç sınıfı, SDR değeri, malzeme cinsi, imalat tarihi, idarenin adı, projenin adı, standart numarası, üretici adı, boru çapı, hammadde üreticisinin ismi ve lot numaraları ile boru sicil numarası bilgileri yazılacaktır.
Yapılacak olan bu işaretlemeler, muhakkak tüm borularda en az bir defa olmak üzere silinmez ve en az bir metre uzaklıktan çıplak gözle kolaylıkla okunabilecek şekilde düzgün olarak üretim aşamasında yapılacaktır. Normal depolama şartları, hava şartları, döşeme ve kullanım işlemleri, işaretlerin okunabilirliğine etki etmeyecektir. İşaretler, çatlamanın başlamasına veya benzeri hasara neden olmayacaktır.
İşaretleme baskı ile yapıldığında kullanılan renk, borunun ana renginden farklı olacaktır.
Boru özel parçalarının üzerinde ise, silinmeyecek şekilde üretici adı, SDR değeri, hammadde sınıfı (PE100), üretim tarihi ile özel parça sicil numarası yazılacaktır.
Elektrofüzyon kaynak ile birleştirme işlemi yapılacak ürünler için ise ayrıca barkod etiketi ve barkod üzerinde kaynak parametreleri bulunacaktır.

2.2 Muayene ve Deneyler

İdare, yüklenici ve üretici temsilcisi ile birlikte şantiye sahasında TS EN 12201-1, TS EN 12201-2 ve özel parçaları için TS EN 12201-3’de belirtilen ve ilave olarak DSİ tarafından istenen her deney için numune alarak; DSİ laboratuvarları öncelikli olmak üzere İdarenin uygun göreceği TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında ilgili kurum tarafından ilgili alanda akredite edilmiş laboratuvarlara göndererek şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre deney yaptıracaktır. Bu durum tutanak altına alınacak tutanakta boru/özel parçanın sicil numarası bilgileri de olacaktır. Üretici tesislerinde ve akredite olsa bile boru/özel parça temin edilen üretici laboratuvarında deney yapılmayacaktır.

Deneyler için numune sayısı, çap ve basınç sınıfından bağımsız olarak toplam boru/özel parça sayısına göre Çizelge 2’den belirlenecektir.

Çizelge 2. Numune sayısı
Boru sayısı veya özel parça adedi Numune sayısı
≤ 250 3
251 - 500 4
501 – 1.250 5
1.251 – 2.500 8
2.501 – 5.000 10
5.001 - 10.000 15
>10.00030

Çizelge-2’ye göre belirlenen her bir numune üzerinde Çizelge 3’deki bütün deneyler yaptırılacaktır. 

 
Deney Adı
Deney Y öntemi
Aranan Şartlar
1Gözle muayene TS EN 12201-2 Borular, herhangi bir büyüteç kullanılmadan çıplak gözle muayene edildiğinde; iç ve dış yüzeyleri düzgün olacak, herhangi bir çukur, çatlak vb. diğer yüzey kusurları bulunmayacaktır.
2Et kalınlığı TS EN ISO 3126 TS EN 12201-2 Çizelge-2'ye uygun olacaktır.
3Dış çap TS EN ISO 3126 TS EN 12201-2 Çizelge-1'e uygun olacaktır.
4OvallikTS EN ISO 3126 TS EN 12201-2 Çizelge-1'e uygun olacaktır.
5YoğunlukTS EN ISO 1183 -1 ≥ 950 kg/m3 (23 °C)
6Karbon siyahı miktarı ISO 6964 %2 ≤ (kütlece %) ≤ %2,5 Kül miktarı ≤ % 0,1 (kütlece)
7Karbon siyahı dağılımı TS ISO 18553 ≤ 3,0
A1, A2, A3 veya B
8Uçucu madde miktarı EN 12099 ≤ 350 mg/kg
9Oksidasyon indüksiyon süresi (OIT)TS EN 728,
TS EN ISO 11357-6
≥ 20 dk (200 °C, 15±2 mg)
10Kütlesel eriyik akış hızı (MFR) TS EN ISO 1133 0,20 g/10 dk ≤ MFR (190 °C, 5 kg yük altında) ≤ 0,35 g/10 dk
(Hammadde - boru MFR değeri arasındaki fark maksimum ± %10 )
11Kopma uzaması EN ISO 6259-3 ≥ %500 (ekstansometre ile ölçülecektir) Tek parça halinde, liflenme veya yapraklanma olmadan kopacaktır
12Hidrostatik basınç EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2 80 °C, 5,4 MPa yük, 165 saat veya 20 °C, 12 MPa yük, 100 saat sonunda hasar meydana gelmeyecektir.

3. Boruların Hatlarının İnşaası

3.1 Boruların Taşınması ve Depolanması

Yükleme, şantiyeye veya depolama yerine nakliye ve boşaltma ile ilgili tüm gerekli ekipman ve işçilik Yüklenici tarafından temin edilecektir.
Şantiyedeki tüm borular nakliye ve depolama esnasında olumsuz hava şartlarına ve kirlenmeye karşı korunacaktır. 30 gün içerisinde döşenmeyen boruların üzerinin; güneş ışınlarına karşı sundurma, file vb. ile örtülmesi sağlanacaktır. Kirlenen borular yerleştirilmeden önce temizlenecektir.
Boru ve özel parçaları, depolama koşulları iyi olsa bile üretim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde döşenecektir. Bu süreyi aşan malzemeler bedeli yükleniciye ait olmak üzere derhal şantiye sahasından uzaklaştırılacaktır.
Boruların ve özel parçaların nakliye, yükleme ve boşaltma esnasında herhangi bir tahribata uğramasını önlemek için gereken önlemler alınacak, yuvarlanmaya, kaymaya, eğilmeye ve titreşime karşı borular emniyete alınacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.
Borular hasarların olabildiğince önleneceği şekilde indirilip kaldırılacaktır. Yüklemesinde veya boşaltılmasında sadece ip veya lastik halatlar kullanılacaktır. Zincir veya çelik halat kullanılmayacaktır. Gözle görülür kusur ve hasarlar olması halinde borular ve özel parçalar bedeli yükleniciye ait olmak üzere derhal şantiye sahasından uzaklaştırılacaktır.
Borular arazide döşenmesi esnasında sürükleyerek taşınmayacak, hendek kenarında kaynak işlemleri uygulanırken ve sonrasında hendek içine yerleştirilirken zeminle temas ederek çizilme vb. oluşacak şekilde sürüklenerek çekilmeyecek, bu işlemler için uygun taşıma ve çekme araçları kullanılacaktır.
Boruların yere atılması, kaldırma bantlarının aniden çekilmesi, bırakılması veya boruların hızlı bir şekilde yere veya başka şeyler üzerine bırakılması vb. çarpma şeklindeki tesirlere karşı borular ve özel parçalar kesinlikle korunacaktır.
HDPE boruların üretiminden sonra depolama yapıldığı sırada dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. 
* Yığılmaya karşı önlemler alınmalı ve önerilen yükseklik ise 1,5 metre olmalıdır.
* Kangallar için önerilen diziliş silodur. Silodan tek tek alınan kangallarda dengeyi bozmamak önemlidir.
* Düz borular sıralı hale yatay şekilde dizilmeli ve alt sıra ile üst sıra arası açılı durmamalıdır. Yan destekler ile boruların kayması engellenmelidir.
Boruların üst üste depolanması
• Borular yatay bir düzlemde keskin cisimlerden uzak bir şekilde depolanmalıdır.
• PE fittingler kapalı bir şekilde , ambalaj içinde saklanmalıdır.
• PE borular ve fittingler atık su , pislik ve toprakla teması önlenmelidir. (Resim 2). İstiflemenin 1,5 metreyi geçmesi istenirse, ranza sistemi oluşturularak 1,5 metrenin üzerindeki boruların yerden mesnet alması sağlanacaktır (Resim 3). Boru ve özel parçaların zarara uğraması veya kalıcı deformasyon almaları engellenecektir. Boru yığını, boruların yuvarlanmasını önleyecek şekilde tutturulacak, noktasal temaslar kesinlikle önlenecektir. Borular rasgele yığılmayacak, boruların birbiri ile teması üniform ve boydan boya olacaktır. Borular, toprak üzerine dizilmeyecek, 12 m'lik boru boyu için 4 adet 10x10 kalaslar konulmak suretiyle borular kalasların üzerine istiflenecektir.
Resim 2. Boruların istiflenmesi

Resim 3. Boruların istif yüksekliğinin 1,5 metreyi geçmesi durumu

Resim 4. Kalas üzerine istifleme

Boruların, don tehlikesi olan yerlerde depolanması zorunlu olursa, borularla donan zemin kesinlikle birbirinden ayrılacak ve zemine yapışmaları önlenecektir. 
Borular bir depolama sahasından alındığında Yüklenici kalan boruların kaymalarının önlenmesini sağlayacaktır. Depolama sahası boşaltıldığında Yüklenici, sahayı ve tüm giriş çıkış yollarını temizleyecek ve eski durumlarına getirecektir. 
Borular yuvarlanmaya karşı korunacaktır. 
Borular fabrika sahasında veya şantiyede en az iki anma çapı fark olacak şekilde iç içe geçirilerek nakledilebilecek, ancak iç içe depolanmayacaktır.

3.2 Birleştirme Yöntemi

Birleştirme ihale makamının uygun göreceği aşağıdaki yöntemlerden birine uygun olarak yapılacaktır.
a- Alın Kaynağı
b- Çift taraflı köşe kaynağı ile birleştirme 
c- Tek taraflı köşe kaynağı ile birleştirme
d- Elektrofüzyon birleştirme

Birleştirme yöntemleri ile ilgili daha fazla teknik bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

4. Boru Hattının Sızdırmazlık Deneyi

Sızdırmazlık deneyi, 500 m’yi geçmeyecek şekilde montaj süresince düzenli olarak yapılacaktır. Deney yapılacak bölümde farklı basınç sınıfında boru olmayacaktır. 
Deneye başlamadan önce, deneyi yapılacak kısmın montajının doğru olarak yapıldığından emin olmak için kontroller aşağıdaki sırayla yapılacaktır: 

• Bağlantı elemanlarının doğru olarak takılıp takılmadığı tekrar kontrol edilecektir.
• Boru hattı, tespit kitlesi veya diğer ankrajlarla yerinde ve doğru olarak sabitlenecektir. 
• Flanş cıvataları belirtilen tork değerlerine sıkılacaktır.
• Boru hattı dolgusu tamamlanacaktır.
• Test için kullanılacak pompalar ve vanalar ankrajlanacak veya uygun şekilde
• Deney yapılan hatta, borunun eksenel yönde hareketini önlemek için boru son noktası mesnetlenecektir. 

Vantuzların sürgülü vanaları açılmak suretiyle hatta su verilecektir. Döşenmiş boru hattı, hat debisinin en fazla 1/10’u kadar debiyle su verilerek doldurulacaktır. Boru hattı su ile dolarken hattın içerisindeki tüm havanın çıkması için vantuzların çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek, çalışmayan vantuz tespit edildiği takdirde hatta su verilmesi durdurularak çalışmayan vantuzlar çalışır hale getirildikten sonra hatta su vermeye devam edilecektir.  
İki adet manometre, deney yapılacak boru hattındaki en yüksek basınç değerinin okunabileceği (en düşük kottaki) yere yerleştirilecektir. 
Arazideki sızdırmazlık deneyi, boru anma basıncına göre yapılacaktır. 

Su doldurulduktan ve vanalar kapatıldıktan sonra, 10 dakika içinde uygun bir pompa ile hat, boru anma basıncına kadar basınçlandırılacaktır. Boru anma basıncına ulaşıldıktan sonraki 10 dakika boyunca basıncı sabitlemek amacı ile pompalamaya devam edilecektir. Pompalama işlemi durdurularak boru hattı 30 dakika boyunca gözlemlenecektir. Basınçta düşme olduğu takdirde su takviyesi yapılarak istenilen anma basıncı sağlanacaktır. Sonraki 90 dakika boyunca anma basıncının %5 inden daha az sapma olmadığı takdirde hat, sızdırmaz kabul edilecektir.  
Bu deneyin kabul edilebilir olması için borularda, özel parçalarda, armatürlerde ve her çeşit bağlantı yerinde su kaçağı olmayacaktır. 
Deney sırasında su kaçakları (damlama, su sızdırma, vb.) tespit edilirse; deneye ara verilerek su kalmayacak şekilde boru hattı yavaş yavaş boşaltılacaktır. Deney yapılacak hat daha kısa bölümler halinde ve kaçaklar tamamen giderildikten sonra deney tekrar yapılacaktır. 


KUZEYBORU ile iletişime geçin

Kuzeyboru İletişim
Mavi Piksel
Kuzeyboru Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 2.Sokak No:33/A
Aksaray-TURKEY
+90 (382) 266 23 03 (Pbx)
info[at]kuzeyboru.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

  • Pazartesi: 08:30 - 17:30
  • Salı: 08:30 - 17:30
  • Çarşamba: 08:30 - 17:30
  • Perşembe: 08:30 - 17:30
  • Cuma: 08:30 - 17:30
  • Cumartesi: Kapalı
  • Pazar: Kapalı
Back to Top