Perfore Drenaj Boruları

Genel Özellikler Perfore Drenaj Borusu

Perfore Drenaj Boruları

            Kuzeyboru perfore delikli boruları Pe100 perfore boru, koruge perfore boru ve pvc perfore boru olmak üzere 3 tip boru şeklinde üretilmektedir. Yer altı veya toprağın içerisine absorbe edilmiş istenmeyen suların tahliye edilmesinde kullanılmaktadır. 
Kuzeyboru olarak perfore drenaj borularının kullanılacağı araziyi, tahliye edilecek su miktarını, projeyi  ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak hesaplamalar yapar, yapılan hesaplamalar sonucunda istenilen tipe ve hammaddeye göre perfore drenaj borularımızın delme işlemi veya yarık işlemi tamamlanır. Böylelikle tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak amaca en uygun perfore drenaj borular üretmiş ve müşterilerimizin hizmetine sunmuş oluruz.
            Ayrıca delikli drenaj borularının döşemesi de çok önemlidir. Şöyle ki delikli drenaj borularının tıkanmaması ve işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için boru döşemesine oldukça dikkat edilmelidir. Böylelikle hatlarınız sorun teşkil etmez ve istediğiniz verimi en iyi şekilde alırsınız.
            Plastik boru hakkında cevabını bulamadığınız sorularınız için info@kuzeyboru.com.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Kuzeyboru Perfore (Delikli) drenaj boruları ve kullanım alanları;

 • Katı atık depolama tesisleri
 • Tarımda, istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında
 • Çamurlu, balçık arazilerin ıslah çalışmalarında
 • Maden ocaklarında
 • Çim spor komplekslerinin altyapısında
 • Temelinde su bulunan binaların ve inşaatların korunmasında
 • Karayollarının banket drenajında

Katı atık depolama tesislerinde:
Katı atık depolama tesislerinde çöplerden sızan atık suların ısı etkisiyle yanıcı bir gaz olan metan gazına dönüşerek yanmaya başlaması veya sıkıştığı alanda patlama riski oluşturması da önemli bir sorundur. Ayrıca çöplerden sızan sularda kimyasal ve sanayi atıklarının olması sebebi ile yeraltına sızarak yeraltı içme sularına karışması insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Araştırmalara göre 1damla sanayi yağı 15000 litre içme suyunu kirletebilmektedir. Depo tesisi çıkışında kontrol bacaları bulunur. Ayrıca dren boruları çevresinde kum ve çakıl filtre yerleştirilmelidir. Bu filtrenin boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 30 cm olmalıdır. Boru seçiminde istenilen kriterler : Saha içerisinde kalan kısımlar 1/3 dolu kesit 2/3 delikli kesite sahip olmalıdır. Borular iç basınca değil dış basınca dayanıklı olmalıdır. Boru et kalınlığına dikkat edilmelidir. Depolama sahasında sızıntı suyu miktarını azaltmak için sahaya su girişi kontrol altına alınmalıdır. Üst örtü yapılmalı ve çimlendirilmelidir.
kuzeyboru-perfore-drenaj-boruları

Tarım sektöründe zararlı suların uzaklaştırılmasında:
Sistemin kullanılmadığı alanlarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen fazla su sürekli olarak arazide kalırsa, yetiştirilen bitkiler için faydalı olmaz, tam tersi beklenmedik zararlar oluşabilir. Lüzumlu mineral ve tuzlar fazla eridiği için bitkiye zarar verir. Drenaj ile zemin tuzunun kontrol edilir. Zeminde artan tuzu delikli borular sayesinde drenajla çözerek uzaklaştırır.
Ayrıca topraktaki fazla su bitki köklerine oksijen gitmesine de engeldir. Bitki kökünün suya doymuş olması, ya da suyun toprak yüzünde göllenmesi topraktaki hava akımını durdurur. Yani topraktaki mikro organizma faaliyetini önler. Genelde birçok bitki hastalıkları ve parazitler drenaj problemi olan topraklarda daha çok ortaya çıkar.
Drenaj yöntemiyle toprak daha verimli hale gelir.Drenaj problemi olan yerlerde toprak geç sürülecek duruma gelir ve toprak işlemesi gecikir. Tohum yatağı hazırlamak zorlaşır, fazla masraf ve sürüm ister.

Çamurlu ve balçıklı arazilerin ıslahında:
Drenaj sisteminin sağlık yönünden de faydası vardır. Bataklıklar drene edildiğinde, sağlık yönünden olumlu olur. Kötü koku ortadan kalkar ve sıtma hastalığı bu şekilde önlenebilir. Bunun yanında drenaj ile kurutulan bu alanlar verimli hale getirilerek insan yararına sunulur.  
perfore
Maden ocaklarında:
Madencilik sektöründe de drenaja gerek duyulmuştur.Çünkü su, maden ocakları için büyük sorun niteliğindedir. Su basması sonu oluşacak kayıplardan, işlerin zorlaşmasından dolayı verimliliğin azalmasından personel ve ekipmanların emniyetinden vb. oluşabilecek zararlardan dolayı drenaj yapılması gereksinimi doğmuştur.
kuzeyboru-perfore-drenaj-boruları
İnşaat alanlarının temel drenajlarında:
Genel bir ifade ile temellerdeki nem – su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Konutların temelleri su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır.
drenaj-boruları
Açık spor komplekslerinin alt yapısında:
Yağmur, kar sularının erimesinden ve çim sulaması sonrası tabanda biriken taban suyunun drenajında kullanılır.
beşiktaş-vodafone-arena
Karayollarında banket ıslahında kullanılmaktadır:
Karayollarının tabanında biriken taban sularının drenajında kullanılır. Amacı yapılan ulaşım sistemlerinin daha uzun ömürlü olması ve yıpranma süresini uzamaktır.
drenaj-boruları

Perfore Delikli Borular Hangi Borulardan Yapılır?           

          Kuzeyboru delikli ve yarıklı boruları Pe 100 perfore borukoruge perfore boru ve pvc perfore boru olmak üzere 3 tip boru şeklinde üretilmektedir. HDPE 100 Kuzeyboru perfore (delikli) drenaj boruları katı atık depolama tesislerinde, koruge perfore drenaj boruları yağmur suyu drenajında, PVC perfore drenaj boruları ise hafif olması nedeni ile daha basit alanlarda tercih edilmektedir.
Kuzeyboru delikli ve yarıklı drenaj boruları üretirken kullanılacağı araziyi, tahliye edilecek su miktarını, projeyi  ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak hesaplamalar yapar, yapılan hesaplamalar sonucunda istenilen tipe ve hammaddeye göre perfore drenaj boruları delme işlemi veya yarık işlemi tamamlanır. Böylelikle tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak amaca en uygun perfore drenaj borular üretmiş ve müşterilerimizin hizmetine sunmuş oluruz.Talebe göre yarıklı boru olarak da üretilir.

           Ayrıca delikli drenaj boruları döşemesi de çok önemlidir. Şöyle ki delikli drenaj borularının tıkanmaması ve işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için boru döşemesine oldukça dikkat edilmelidir. Böylelikle hatlarınız sorun teşkil etmez ve istediğiniz verimi en iyi şekilde alırsınız. 
KUZEYBORU Perfore (Delikli) Borularının Drenaj Alanına Etkileri;
-  Arazi kullanımına
-  Oksijen difüzyonuna
-  Bitki kök gelişimine
-  Topraktaki toksik madde oluşumuna
-  Toprağın ısınmasına
-  Topraktaki tuz oranına
-  Çevreye etkisi vardır.
.
KUZEYBORU Perfore (delikli) drenaj borularının avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
-Uygulaması kolaydır.
- Ağır olmadığı için taşınması, döşenmesi ve stoklanması çok kolay ve basittir.
-Uzun ömürlüdür.
-Toprak altındaki ömrü En az 50 yıldır.
-Kumlu zeminlerde filtre malzemesine gerek duyulmadan kullanılır.
-Hammaddesinde yüksek yoğunluklu polietilen olduğu için güçlüdür.
-Kimyasallara dayanıklıdır.
-Fire ihtimali yoktur.
-Tıkanma yapmaz.
KUZEYBORU Perfore (Delikli)Drenaj Borusu Uyulama Kesiti
kuzeyboru-perfore-drenaj-borusu

ÜST TABAKA

Sıkıştırılmamış toprak dolgu. (Yol Geçişleri hariç)

GÖMLEK TABAKA

Sert cisimlerden arındırılmış, Sıkıştırılmış toprak dolgu.

YASTIK TABAKA

Sıkıştırılmış Kum.

Hüst

Boru üst kotu ile zemin arasındaki mesafe (mm)

b

Hendek genişliği (mm)

Y

Yastık tabakası yüksekliği (mm)

DN

Boru dış çapı (mm)

* Hüst minimum 50 cm. olmalıdır.

Hidrolik Hesaplamaları(Su Akıtılması)

Çöplerden gelen sızıntı sularının birikmesine ve göllenmesine müsaade edilmemelidir. Bu sebeple sistemin sağlıklı çalışabilmesi amacıyla gerekli hesaplama formülleri şöyledir : 

Su atma veya akıtma kapasitesi 6 L / s. Ha K=1.0×1.10-3 m/s
Drenaj katmanı kalınlığı en az 300 mm
Zemin sızdırma tabakasının enine eğimi : hesap tespitine göre en az %3
Zemin sızdırma tabakasının boyuna eğimi :hesap tespitine öre en az %1 

KORİGE PERFORE (DELİKLİ) BORU ÖZELLİKLERİ

Yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeli koruge delikli ve yarıklı boru yeraltı ve yüzey alanlarında bulunan fazla veya kirli suyu uzaklaştırmak için kullanılır.Yoğun tercih edilen delikli ve yarıklı koruge borular DIN 4262-1 standartlarına göre üretilen R2 sınıfı standartlara ve müşteri istek üzerine belirli aralıklarla kaburga sisteminde dış yüzeyden delikler oluşturulur.Bu delikler, bölgedeki temizlik işleminde atıklarla birlikte atılmasına yardımcı olacak şekilde oluşturulacaktır.Kuzeyboru Koruge perfore borular TS EN 13476-1 standartlarına uygun olarak polietilen (PE ) hammaddesinden SN4 ve SN8 halka sertliklerine uygun, 6-7 metre boylarında üretilmektedir.
drenaj-boruları

KORİGE PERFORE BORU AVANTAJLARI

- Koruge perfore borular katı atıklar, kimyasal maden atıkları, motor yağı karışmış yol sularını taşıyabilecek kimyasal dayanıklılığı vardır.
- Beton ve demir borulara oranla çok daha hafifliğinden dolayı, iş makinesine ihtiyaç azdır.
- Hafiftir, bu yüzden taşımada maliyet avantajı sağlanır.
-Yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edildiğinden direnci yüksektir.
-Kumlu topraklarda filtre malzemesine gerek yoktur.
- Hafifliğinden dolayı döşemesi, nakliyesi ve stoklanması kolaydır.
- İç yüzeyi pürüzsüz olduğundan dolayı borudaki katı maddelerin yapışarak boru içini daraltmasını engeller.
-Yapısı gereği esnek olduğu için deprem sırasında vb. yer hareketlerinde zemine uyum sağlar ve kırılma, deforme, çatlama olmaz.
-Minimum ömrü 50 yıldır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
-Onarımı kolaydır. Borunun iç kısmı açık renkli olduğundan dolayı kamera ile kontrol yapılabilir.
- İsteğe göre yarıklı boru olarak da üretilebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler; Boruların etrafında boşluk kalmaması gerekir. Bunun için boru etrafındaki boşluklar iyi sıkıştırılmalıdır. Borunun altı dolgu malzemesiyle iyi doldurulmalıdır. Zira bunlara dikkat edilmez ise boru sadece kendi yükünü taşıyabilir ekstra bir yük yüklendiğinde (trafik, toprak yükü vb.) boşluk olduğundan aktaracak yer bulamayıp çöker.
Koruge Perfore Boru Teknik Özellikleri
Koruge delikli ve yarıklı boru polietilen (PE) hammadden işlenmiş maldır. Bu işlenmiş mal TS EN 13476-1 standardının kapsamına uygun elemanların imalatını kolaylaştırmak için katkı maddeleri eklenir.
Koruge Perfore Boru Mekanik ve Performans Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİRİM

DEĞER

TEST METODU

Yoğunluk (23 oC)

gr  / cm3

0,950-0,960

ISO 1183

Erime Akış Hızı(MFR)(1900C-5

gr / 10 dak

0,4-0,7

ISO 1133

Kopmada uzama

%

>600

ISO 527-2/1B/50,TS 1398

Akmada gerilme dayanımı

Mpa

22-27

ISO 527-2/1B/50,TS 1398

Elastik modülü

Mpa

950-1400

ISO 527-2/1B/50,TS 1398

Karbon siyahı miktarı(1900C-5 kg)

%

>2

ISO 6964

Sertlik

Shore

59-60

ISO868

Termal Dayanıklılık

Dak.

>20

EN 728, ISO/TR 10837

Vicat yumuşama sıcaklığı

0C

126

ISO 306(METODA)

Kırılgan sıcaklığı

0C

<-70

ASTM D-746

Isıl kondüktivite(200C)

w/MK

0,4

DIN 52612

Isıl kondüktivite(1500C)

w/MK

0,2

DIN 52612

ESRC(500C de) f50

saat

>10000

ASTIM D- 1693

SN (Halka sertliği) ;Kuzeyboru Koruge delikli borular, TS EN 13476–1 standardının göz önüne alındığı SN değeri, bu standardın ISO 9969 standardına göre test edildiğinde SN4 ve SN8 değerlerini vermektedir.


Özellik

Standart

Birim

Değer

Halka Sertliği SN4

ISO 9969

KN/M2

≥ 4

Halka Sertliği SN8

ISO 9969

KN/M2

≥ 8

KUZEYBORU Perfore (Delikli) Drenaj Boruların Boyut Tablosu

ÇEYREK TÜNEL DELİKLİ BORU

BORU TİPİ

D

L

X

Y

S

ÇEYREK TÜNEL

100

7000

10

74,5

4

ÇEYREK TÜNEL

200

7000

20

165

4

ÇEYREK TÜNEL

300

7000

30

246

4

ÇEYREK TÜNEL

400

7000

40

332

4

ÇEYREK TÜNEL

500

7000

50

414

4

ÇEYREK TÜNEL

600

7000

60

496

4

YARIM TÜNEL DELİKLİ BORU

BORU TİPİ

D

L

X

Y

S

YARIM TÜNEL

100

7000

10

56

4

YARIM TÜNEL

200

7000

20

126

4

YARIM TÜNEL

300

7000

30

185

4

YARIM TÜNEL

400

7000

40

247

4

YARIM TÜNEL

500

7000

50

310

4

YARIM TÜNEL

600

7000

60

372

4

TAM TÜNEL DELİKLİ BORU
 

BORU TİPİ

D

L

X

Y

S

TAM PERFORE

100

7000

10

56

6

TAM PERFORE

200

7000

20

126

6

TAM PERFORE

300

7000

30

185

6

TAM PERFORE

400

7000

40

247

6

TAM PERFORE

500

7000

50

310

6

TAM PERFORE

600

7000

60

372

6


NOT
:

 1. Müşteri özel istekleri mühendislerimizce değerlendirilecek ve sonucunda üretime alınabilecektir.
 2. Müşterinin isteği doğrultusunda drenaj yapılacak bölgenin fiziksel yapısına göre delik sayısı artırılabilir veya azaltılabilir.
 3. Müşteri isteğine göre veya drenaj yapılacak bölgenin fiziksel şartlarına göre üretimimiz, delikli veya oluklu olarak değişebilmektedir. (teknik çizimler oluklu olarak çizilmiştir.)

KUZEYBORU PERFORE (DELİKLİ) HDPE 100 BORU NEDİR?

HDPE 100 delikli ve yarıklı drenaj boruları katı atık depolama tesislerinde kullanılan yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen bir boru tipidir.  Özellikle çöp depolama alanlarında dip kısımlarda biriken suların uzaklaştırılmaması kullanımda önemli sıkıntılara sebep olur. İlerleyen dönemlerde çöp yükününde bilmesiyle birlikte uzaklaştırılamayan dip suları çökmelere neden olur. Perfore HDPE boru bu durumlarda etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkar.  Perfore HDPE boru yüksek direnci ve darbeye karşı mukavemeti ile bu alanda kullanılan önemli bir borudur.
Pe 100 delikli boru, korige delikli boru ve pvc delikli boru olmak üzere 3 tip boru şeklinde üretilen drenaj borularında yapılacak işleme göre bir takım testler yapılır ve kullanılacak boru ve hammadde plastik boru üreticileri tarafından müşterilere belirtilir. Perfore HDPE boru müşteri isteğine bağlı olarak dış yüzeyine belli aralıklar ile delikler oluşturulur.  Çöp sahalarının ihtiyacı olan perfore(delikli) sızıntı borularını üretme ve boruların mukavemetini (dayanıklılığını) belirlemede yapılan test ve kontroller ile belirlenir. Oluşturulan bu delikler ile de kullanılacağı bölge üzerinde ki yapılacak olan temizleme işleminde katı atıkların depolanmasında yardımcı olur.

 KUZEYBORU PERFORE (DELİKLİ) HDPE BORU KULLANIM ALANLARI


-Çamurlu arazilerin ıslah çalışmalarında
-Katı atık depolama tesisi
-Tarımda, istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında
-Maden ocaklarında
-Karayollarının banket drenajında kullanılmaktadır.
-Binaların ve inşaatların temellerinin korunmasında başarı ile kullanılmaktadır.

 KUZEYBORU PERFORE (Delikli) HDPE BORULARININ AVANTAJLARI


- HDPE perfore borular hafif olması sebebiyle kolay taşınır ve maliyeti düşüktür.
- Kurulum masrafları ve işçilikte yine ekonomik bir çözüm sunar.
- HDPE perfore borular pürüzsüz iç yüzeyi ile aşınmaya, korozyona ve kimyasallara karşı yüksek direnç göstermektedir.
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde akışkanlık özelliği fazladır
-HDPE perfore boru hammaddesinde yüksek yoğunluklu polietilen olduğu için güçlüdür ve büyük yükleri taşıyabilecek kapasitededir.
- HDPE perfore borular yüksek basınç mukavemeti göstermektedir. Bu özelliği sayesinde yer altı uygulamalarında büyük avantaj sağlamaktadır.
-Pe 100 perfore boru malzemesi yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen Pe 100 perfore  borunun et kalınlığı ATV A127  ve tamamlayıcı olan ATV M127’ye göre seçilmelidir.
-HDPE Borular; iyi derecede sürtünme, aşınma ve paslanmaz özelliğine sahiptir.
- HDPE Borular; mikroorganizmalara karşı güçlüdür.
- Perfore HDPE borular kimyasal ve biyokimyasal etkilere dayanabilmektedir.
- Esneklik özelliğini -40 oC ye kadar korur.

PERFORE HDPE BORU TEKNİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK

STANDART

BİRİM

DEĞER

Yoğunluk

ISO 1183

gr/cm3

0,95

Erime Akış Oranı (MFR) 190/5

T 003

gr/10 min

0,2 – 0,4

Erime Akış Oranı (MFR) 190/5

T 005

gr/10 min

0,4 – 0,7


Mekanik
Özellikler

Erime Akış Oranı (MFR) 190/5

T 010

gr/10 min

0,7 – 1,3

Çekme Gerilimi (akma)

ISO 527

Kg/cm2

255

Uzama (sünme)

ISO 527

%

9

Uzama (kopma)

ISO 527

%

>600

Elastisite Modülü

ISO 527

Kg/cm2

11216


Isıl
Özellikler

Yumuşama Sıcaklığı

ISO 306

°C

77

Şekil Değiştirme Sıcaklığı

ISO 75

°C

75

Isıl Genleşme Katsayısı

DIN 53732

1 / °C

0,00018

Isıl İletkenlik (20 oC)

DIN 52612

W / m°C

0.4

Alevlenebilirlik

DIN 4102

--

B2


Elektriksel
Özellikler

Özgül Hacim Direnci

VDE 0303

Ohm.cm

>1016

Özgül Yüzey Direnci

VDE 0303

Ohm

>1013

Dielektirik Katsayısı

VDE 0303

kV / mm

70

Ultraviyole ( Güneş Işığı )  Direnci
Perfore HDPE borular Polietilen ’in fiziksel ve kimyasal herhangi bir koruması olmadığı takdirde UV ışınlarından etkilenir ve zayıflar. Perfore HDPE borular Üretim sırasında içerisine katılan %2-3 arasında ki karbon siyahı sayesinde UV girişi kesilerek zayıflaması önlenir. Dolayısıyla da Perfore HDPE borular açık havada kullanılmasında hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.
Boruların ömürlerini etkileyen dış faktörlerde şunlardır;
•Sıcaklık, basınç ve akışkan özellikleri
• Hammaddesinin kimyasal yapısı ,
•Boru döşemesi sırasında kullanılan toprak yapısı
•Boru döşenen toprağın kimyasal yapısı
•Boru döşemesi sırasında uygulanan birleştirme ve şartları borularının ömürlerine etki etmektedir.

Pe 100 perfore boru ömrü HDPE maddesi ile yapacağı kimyasal bağlar ile de değişkenlik gösterebilmektedir. Pe 100 perfore boru borularının ömür hesaplaması yapıldığında minimum 50 yıllık bir ömür 20 oC’ lik akıştan sıcaklıkta geçerli olmaktadır.

PVC PERFORE (DELİKLİ) BORU ÖZELLİKLERİ

Perfore PVC borular yeraltında ve üstünde kirli suyun faaliyet alanından uzaklaştırılmasında kullanılır. Hammaddesi U-PVC olan drenaj boruları, PVC kangal şeklinde sarılmıştır.Korozyona ve darbelere dayanıklı PVC delikli borular, iç yüzey bakterileri ile pürüzsüz ve homojendir.

PVC PERFORE BORUNUN AVANTAJLARI

 • Yeraltındaki ömrü 50 yıldır.
 • Hafif ve portatif olduklarından, araçlara yükleme ve boşaltmalarında kolaylık sağlar.
 • Tıkanma yapmaz. Çünkü delikler cidar halkalarının iç kısmına açılır.
 • Nakliye maliyeti düşük ve döşemesi kolaydır.
 • Kumlu topraklarda filtre malzemesine gerek yoktur.
 • Darbe dayanımı vardır
 • Doğru kullanılırsa uzun yıllar kullanılması mümkündür

PVC PERFORE BORU UYULAMA ALANI

 • Tarım yapılan alanlarda fazla ve zararlı suların o alandan uzaklaştırılmasında
 • Bataklık, çamurlu, balçık alanların yaşam alanı haline getirilmesinde
 • Yol yapımında banket drenajlarında
 • Bina ve inşaatların temelinde bulunan sulardan korunmasında
 • Açık spor komplekslerinin alt yapılarında kullanılır.

PVC Perfore drenaj boruları kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

 • Perfore Pvc drenaj boruları araçlar üzerinden aşağı indirilirken yere atılmamalı.
 • Perfore Pvc drenaj boruları taşıma sırasında sürüklenerek taşınmamalıdır. Sürüklerken çamurlu toprağın deliği tıkama ihtimali vardır. Aksi takdirde tıkanan drenaj delikleri verimliliği etkiler.
 • Güneşten gelen ultraviyole ışınları birçok drenaj borusunu etkiler. Bu nedenle Perfore Pvc drenaj boruları kapalı bir alanda muhafaza edildiğinde uzun süre depolanabilir.
 • Boruların deformasyonunu önlemek amacıyla çamurlu alanlardan uzak tutulmalı ve depolamada mümkünse maksimum, yatay biçimde üç tanesi üst üste konulabilir.
 • Gergin iplerin taşıma sırasında boruya zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

Ultraviyole (Güneş Işığı) Direnci
Ultraviyole ışınları birçok boruyu etkiler. Boruların UV ışınlarına dayanma gücünün artırılması, boruların kapalı alanda tutulması veya güneş ışınlarını engellemek için en azından koruyucu branda altında muhafaza edilmesiyle mümkündür.
PVC borular genel karakteristikleri itibariyle düşük sıcaklıklara karşı duyarlıdırlar. Bu nedenle kış şartlarında taşıma ve uygulama yaparken daha dikkatli davranılması gerekir.

PVC PERFORE BORU TEKNİK BİLGİLER

Perfore PVC boru şok ve basınç koşullarına karşı sert kimyasal direncinde kullanılabilir. Drenaj boruları TS 1187 9128 ve DIN normlarına uygun olarak üretilir.

Nominal çap

Dış çap
min

İç çap

Asari Kangal Sarılma
çapı

80

80 ± 0,5

71,5

600

100

100 ± 0,5

91

700

125

122,5 ± 0,5-1

115

750

160

155,5 ± 0,5-1

144

1000

200

199,5 ± 0,5-1

182

1000

SU GİRİŞ DELİKLERİ

Nominal çap

Delik alanı
min

Delik Boyutları

Ayaklar delik sayısı

Metrede Delik Yüzey Alanı 
cm² / m

80

40

5x1,3

405

25,3

100

65

5x1,3

375

24,3

125

105

5x1,3

636

41

160

165

5x1,3

636

41

200

260

8x1,3

545

56


Sayın Müşterimiz; Drenaj ve Toprak Islahı teknik bir konudur. Açılacak kanalların, ne kadar derinlikte olacağı ve ne kadar aralıklarla açılacağı arazide yapılacak etütlerle belli olur.
Katı atık depolama tesislerinizde, tarlanızda, sitenizde, yolunuzda, bahçenizde, yerleşim alanlarınızda, ev okul ve spor sahalarınızda drenaj problemleriniz var ise ve bundan kurtulmak istiyorsanız; en yakın KUZEYBORU PLASTİK  uzman ekiplerince destek alabilirsiniz.

 

100 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 100 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır. 100 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.10004

100 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 100 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır. 100 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.10008

150 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 150 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır. 150 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.15005

150 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 150 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.150 mm SN8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.15008

200 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 200 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.200 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.20004

200 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 200 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.200 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.20008

250 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 250 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.250 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.25004

250 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 250 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.250 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.25008

300 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 300 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadı 300 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.30004

300 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 300 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.300 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.30008

400 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 400 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.400 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.40004

400 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 400 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.400 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.40008

500 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 500 mm SN4 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.500 mm SN 4 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.50004

500 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Koruge Perfore Boru - 500 mm SN8 Perfore Drenaj Koruge Boru

Kuzeyboru koruge drenaj borularımız müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, projelerde dikkate alınarak üretim yapılmaktadı 500 mm SN 8 Kuzeyboru Koruge Drenaj boruları 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Arzu edildiği taktirde konteyner ebatlarına göre 5.8 metre uzunluğunda üretilebilir. Koruge drenaj borularımız servis ömrü asgari 50 yıldır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.12.01.01.50008

}

KUZEYBORU ile iletişime geçin

Kuzeyboru İletişim
Mavi Piksel
Kuzeyboru Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 2.Sokak No:33/A
Aksaray-TURKEY
+90 (382) 266 23 03 (Pbx)
info[at]kuzeyboru.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

 • Pazartesi: 08:30 - 17:30
 • Salı: 08:30 - 17:30
 • Çarşamba: 08:30 - 17:30
 • Perşembe: 08:30 - 17:30
 • Cuma: 08:30 - 17:30
 • Cumartesi: Kapalı
 • Pazar: Kapalı
Back to Top