Pvc Basınçlı İçme Suyu

Genel Özellikler Birleştirme Yöntemleri Teknik Tablo ve Bilgiler Pvc Basınçlı İçme Suyu Fiyat Listesi

Pvc Boruda Yüksek Kalite ...

           Kuzeyboru PVC basınçlı temiz su boruları TS 274 EN 1452 kalite standardına uygun, %100 PVC hammaddesinden üretilmektedir. Üretimimizde geri dönüşüm ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Ayrıca müşteri isteğine göre DIN ve diğer standartlarda da üretimlerimiz yapılmaktadır.

          Pvc İçme Suyu Borularımız 20mm - 400 mm çap aralığında ve 6-8-10-16 Bar basınçlarda üretilmektedir. PVC İçme Suyu Borusu maliyet olarak Hdpe borulara göre daha üstündür. Döşeme kolaylığı ve uygulama maliyetleri daha düşüktür. Kuzeyboru olarak PVC basınçlı içme boru gurubunda en iyi fiyat en iyi kalite sloganı ile üretim yapmakta dünyanın bir çok ülkesine sevkıyat yapmaktayız.Üretilen tüm borular tek tek kalite testinden geçmekte ve kalite kontrol uygulaması sürekli yapılmaktadır.

KUZEYBORU PVC Basınçlı Su Boruları ve Ekleme Parçaları

PVC basınçlı Su boruları Geçme Muflu ve Yapıştırma Muflu olarak 20 mm  den 400 mm'ye kadar TS 274-2 En 1452-2 standartlarında üretilen ürünlerimiz isteğe göre DIN 8061-8062 ve ASTM 1477 standartlarında da üretilebilmektedir. Düzgün, pürüzsüz, homojen, iç yüzeyleri bakteri üretmez, koku yapmaz Sağlık Bakanlığı Gıda maddeleri tüzüğüne uygundur.

PVC Boru Hammaddesi

PVC, uygun ve gerekli katkıların yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik alaşımdır.
1875 yılında geliştirilmeye başlanan PVC, sanayi üretiminde 1930 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Dünya çapında yılda yaklaşık 23 Milyon / ton, Avrupa da ise yaklaşık 5,5 Milyon ton/yıl tüketilmektedir. PVC boru hammaddesi, %57 klor ve %43 etilen reaksiyona girerek elde edilmektedir. PVC boru hammaddesi, üretiminde daha az petrol ürünlerinin kullanılması açısından büyük bir avantaja sahiptir. PVC Boru hammadde fiyatları petrol dünyasına bağlıdır, ancak petrol rezervlerinin daha az kullanım imkânı sağlaması, hammadde fiyatının petrole bağımlılığını azaltır. Düşük maliyetli ve esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle temiz su ve atık su endüstrisinde boru hatları için çok yaygın kullanılır. Sağlık sektöründe de kullanıma girmiştir. Yaygın olarak hemen hemen her alanda kullanılır
kuzeyboru-pvc

PVC, “Poli Vinil Klorür” kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve PVC boru hammaddesi birçok olumlu özelliklere sahip bir polimer türüdür.
PVC hammaddesi, kaya tuzunun elektroliz edilerek ayrışması sonucu ortaya çıkan klor gazı ile petrolün damıtılması sonucu ortaya çıkan etilen gazın reaksiyona girmesiyle elde edilen küçük molekül yapısı olan Vinilklorid oluşur. Vinilkloridlerin birleşerek oluşturduğu büyük moleküle ise polivinilklorid (PVC) denir. 

kuzeyboru-pvc

Polimerizasyon işlemi kapalı bir reaktörde gerçekleştirilir. Bu işlemin her aşamasında hammadde girdileri kontrol altında tutulur.

Klor gazı üretmek için deniz suyuna elektroliz işlemi yapılır. Bu işlem sonucunda deniz suyu klor, kostik asit ve hidrojen olarak üç bileşene ayrılmaktadır.

Etilen gazı elde etmek için ise sırasıyla gerçekleştirilen işlemlerden öncelikle ham petrole damıtma işlemi yapılarak ara madde olan naphta elde edilir. Elde edilen bu ara madde katalitik kırma işlemi yapılarak çok büyük olan naphta molekülleri küçük moleküller haline getirilir. Bu işlemin ardından PVC ikinci hammaddesi olan etilen gazı elde edilir.

İki madde gaz halinde olduklarından dolayı, birbiri ile reaksiyonu sonucunda önce etandiklorin ECD maddesi oluşmakta ve daha sonra vinilklorid maddelerin uç uca bağlanmasıyla (Polimerizasyon işlemi) polivinilklorid (PVC) hammaddesi elde edilir.
kuzeyboru-pvc

Bundan sonra yapılacak eylem, üretilen PVC hammaddesine elastikiyet, yumuşaklık, sertlik, esneklik gibi özellikler kazandırmak için ilave edilen kimyasal maddelerdir. Üretilen boruların kırılmamasını sağlamak için esneklik ve yumuşaklık veren kimyasal madde katılır. Yumuşatıcı katılmamış olan hammaddeye ise U-PVC denir.

PVC-U Boru Ham Maddesi Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Vinil Klorür formülü

CH2 = CH-Cı

Polimerler formülü

(CH2-CHCh-CH2-CHCh-CH2-CHCh) n-

Kristal yapı

Amorf% 5 kristal yaklaşık

Yumuşama sıcaklığı

80 ° C

süreç Sıcaklık

140-200 ° C

PVC Boru Test Bilgileri

TEST

Test Şartları

SONUÇ

Deney Modu

Yoğunluk

 1350

Saydamlık

 Maks. % 0,2

Vicat Yumuşama Sıcaklığı

Min 79°C

 Şekil bozukluğu olamalı

TS EN 727

Diklorometan Mukavemeti

15°C

Yüzeyde bozulma olmamalı

TS EN 580

Uzunlamasına Boyut Değişikliği

150°C

Max%15

TS EN 743

Darbe Dayanımı

0°C

 Max% 10

TS EN 744

Sızdırmazlık Testi

23°C – 0,5  bar

Sızdırma görülmemeli

TS EN 1277

PVC Boru Kimyasal Asitlere Dayanım Tablosu

Asit

Konsantrasyon (%)

Sülfürik asit

≤% 70 H2SO4

Kromik-sülfürik asit karışımı

≤% 70 H2SO4 +% 5 K2Cr207 / Na2Cr2O1

Kromik Asit

≤% 10 CrO3

Hidroklorik asit

≤% 25 HCl

Nitrik asid

≤% 20 HNO3

Sodyum hipoklorit

≤% 6 HaOCI

Hidrojen peroksit

≤% 5 H2O2

Hidroflorik asit

≤% 0 HF

PVC Boru Kimyasal Maddelere Dayanım Tablosu

Kimyasal Maddenin Adı

Konsantrasyonu (%)

Sıcaklık T ( °C )   

20°C
60°C

Adipik asit

doy. çöz. % 1,4

D

YD

Alüminyum hidroksit

süsp

D

D

Amonyak, sulu

doy. çöz.

D

D

Amonyum klorür

doy. çöz

D

D

Amonyum sülfat

doy. çöz

D

D

Asetik asit

50

D

YD

Aseton

ts-s

ZD

ZD

Bakır (ıı) sülfat

doy. çöz.

D

D

Benzin

ts-s

ZD

ZD

Benzin ( yakıt )

çal. çöz.

D

D

Bira

çal. çöz.

D

D

Civa

ts-s

D

D

Demir (ıı) klorür

doy. çöz.

D

D

Demir (ııı) klorür

doy. çöz.

D

D

Etanol

95

D

YD

Fenol

90

ZD

ZD

Formaldehit

30-40

D

D

Fosforik asit

25-85

D

-

Gliserin

ts-s

D

D

Hidrojen peroksit

30

D

D

Hidroflorik asit, gaz

ts-g

YD

ZD

Hidroflorik asit

10’ a kadar

D

D

Hidroflorik asit

40

YD

ZD

İdrar

D

YD

Kalsiyum karbonat

süsp.

D

D

Kalsiyum klorür

doy. çöz.

D

D

Karbon dioksit, nemli gaz

ts-g

D

D

Karbon monoksit, gaz

ts-g

D

D

D: Dayanıklı  Ts: Teknik saflıkta, en az  YD: Yeterli derecede dayanıklı  Ts-k: Teknik saflıkta, katı  ZD: Zayıf dayanıklılık  Ts-s: Teknik saflıkta, sıvı
Çöz. : Çözelti, %10’ dan daha derişik fakat doymamış sulu çözelti  Ts-g: Teknik saflıkta, gaz  Doy. Çöz: Doygun sulu çözelti, 20 °C’ da  
Süsp. : Süspansiyon, 20 °C’ da doygun çözeltide hazırlanmış  Çal. Çöz: Çalışma çözeltisi, sanayide en yaygın kullanılan konsantrasyonda 

PVC BORU UYGULAMA ALANLARI

 • Basınçlı İçme suyu şebekelerinde,
 • Tarımsal sulama şebekelerinde,
 • Pis su şebekelerinde,
 • Kanalizasyon ve atık su şebekelerinde,
 • Sınai ve kimyasal tesislerinde,
 • Hidrant şebekelerinde,
 • Havuz uygulamalarında,
 • Tahliye hatlarında,
 • Kablo koruma ve izalasyon amaçlı,
 • Kültür balıkçılığı sanayisinde,
 • Yangın şebekelerinde PVC Boru kullanılmaktadır.

PVC BORU AVANTAJLARI

-Su Kalitesi 

PVC su dağıtım ve iletim, tüketici ürünleri ve tıbbi uygulamalarda dünyada kullanım için onaylanmıştır. PVC boru, aldığı kadar suyu temiz ve saf olarak verir. Taşıdığı suya tat veya koku vermez. Metal borular gibi suyla tepkimeye girmez.

PVC nin pürüzsüz iç duvar yüzeyi, biyofilm oluşmamasını sağlayarak su kirliliğini önler.

-Korozyona Direnç / Dayanıklılık

PVC basınçlı su boruları, yer altı dış korozyona ve iç boru korozyonuna dayanıklıdır. Bu, metal borular için standart prosedür haline gelen korozyon koruma yöntemlerini belirtme ihtiyacını ortadan kaldırır. PVC borularla birlikte kullanılan torbalar delindiğinde veya yırtıldığında, ince kaplamalar veya astarlar hasar gördüğünde PVC basınçlı su boruları dayanıklılıktan ödün vermez. Sistem tasarımı ve kurulumu, tek bir duvar, dayanıklı boru malzemesi ile basitleştirilmiştir. Sıhhi kanalizasyon için, PVC boru, evsel ve endüstriyel atık suda bulunan hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklıdır. Buna ek olarak, PVC boru erozyona ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir.

-Sızdırmaz Eklemler

Çoğu su dağıtım uygulaması için PVC boru ve sıhhi kanalizasyon, sızıntı yapmamak için tasarlanmış derz dolgulu, contalı derzlerle dizayn edilmiştir.

PVC borular, su dağıtımı için kullanıldığında, değerli temiz içme suyu kaybını önler. Kanalizasyon için kullanıldığında daha az sızıntı, yer altı suları kirliliği olasılığı anlamına gelir. Su geçirmez eklemler, arıtma tesislerinde sızıntıyı önemli ölçüde azaltır.  

-Üstün Akış

PVC'nin iç korozyona direnci, tüberkülasyonun, hidrolik kapasitesini düşürebilen ve pompalama maliyetlerini artırabilen ürünler yoluyla korozyon oluşumunu ortadan kaldırır.

PVC boru pürüzsüz iç duvar yüzeyi sıvı sürtünmesini ve akış direncini en aza indirir. Temizlik ve bakım ihtiyacı azaltılarak işletme maliyetleri azaltılır.

- Ağırlığa Karşı Üstün Mukavemet Oranı

Bir metal veya beton boru karşısında bir PVC boru üretmek için daha az malzeme gerekiyor. Bu ağırlık avantajı oldukça önemlidir. PVC'yi daha ekonomik hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kaynakları korur, nakliye maliyetlerini düşürür, kurulum için gerekli zamanı basitleştirir ve azaltır ve montaj ekipleri için yaralanmaların sayısını ve ciddiyetini düşürür.

Toplu olarak bu avantajlar, kurulu maliyetlerin düşmesini sağlar.

-Çatlamaya Dayanıklı Esneklik

PVC boruların aşırı yüklere maruz kalması durumunda bükülme veya esneme kabiliyeti de vardır.

Sonuç olarak, daha çatlak oluşma ihtimali olur ve ağaç kökleri ile dolgu toprağın sızıntı kaynağı ve önemli giriş noktasını engelleyip kanalizasyon sistemlerinin ekstra bakıma ihtiyaç duymamasını sağlar.

-Basınçlı bileşenleriyle tam uyumlu

-Yüzeyi pürüzsüz ve parlak

-Hafif, taşıma ve uygulama kolaylığı

Hafif olduğu için nakliyesi ve kurulumu kolaydır. Contalı, itmeli PVC boru bağlantıları basit ve montajı kolay, test edilebilir ve çabucak hizmete sokulabilirler.

-Uzun yıllar kullanılabilirlik

-Yüksek darbe dayanımı

-Düşük su absorbesi

-Alevlenebilir değildir.

PVC Boru Yanıcı mı Sanıyorsunuz?

PVC Boru kullanımında, en yaygın olarak bilinen hatalardan biri, PVC'nin yanıcı olmasının etkisiyle, PVC Borunun tehlikeli olduğunun bilinmesidir.

PVC hammaddelerinin kendiliğinden tutuşması için ortamda gereken sıcaklık 450 ° C olmalıdır. Fakat çok düşük erime noktasına sahip olduğu için yanıp çok çabuk kendini söndürebilme özelliğine sahiptir.

Yangın sırasında oluşan gazlar toksin içerir. Zehirleme tehlikesi tamamen yanmayan maddeden (karbon monoksit CO) oluşur ve kötü sonuçlara sebep verir. Eriyen, kendini söndürebilme özelliğine sahip olan PVC de, CO ve HCI (tuz ruhu) yansıra birçok ayrışan gazlar ortaya çıkar ve bu gazlar bilimsel olarak yanıcı gazlara toksin katkısı vermez. Zehirleme karbonmonoksitten oluşur. Karbonmonoksit kokusuz, bayıltıcı ve ölümcül şekilde tehlikelidir. PVC yanması sonucu HCI (tuzruhu) da oluşur. Tuz ruhunun koku salgılamasıyla birlikte insanın koku duyusu tarafından algılanır ve koku duyu organını tahriş etmeye başlamasıyla tehlike sinyallerini verir.

PVC de diğer bütün plastikten yapılmış malzemeler gibi, açık aleve tutulduğunda yanar. PVC maddeden alevi çektiğinde ise yanma durur. Bunun nedeni PVC yandığında HCI tuz ruhu gazı ortaya çıkar ve yanma bölgesinde oksijen miktarını azaltarak yanmayı hemen durdurur. PVC hammaddesi içinde en fazla miktarda bulunan Klor maddesi yanmayan bir maddedir. Bu nedenle PVC hammaddesi eğer açık aleve doğrudan tutulmazsa kesinlikle yanmaz. Bu nedenle, PVC borular evlerde meydana gelen yangının üst katlara yayılmasında hiçbir katkısı yapmaz.

Yani, PVC hammaddesi kesinlikle yanıcı ve yangını artıran bir malzeme değildir.

PVC Boru Kanser Nedeni midir?

PVC boru hakkında günümüzde hala yanlış bilgiler verilmektedir. Kanser hastalığını teşvik eden vinilklorid maddesinin, PVC ile çalışanların, üreticilerin veya bu maddeyi işleyenlerin insan sağlığını tehdit ettiği öne sürülmüştür. Hammadde içerisindeki vinilklorid miktarını arttırmak için polimerizasyon işlemi sırasında insan sağlığını tehdit edecek risk bulunur. Fakat bu işlem günümüzde tamamen tam kontrol altında kapalı reaktörler içinde yapılan polimerizasyon teknolojisi sayesinde, polimerizasyon işlemi boyunca hammadde içinde reaksiyona girmemiş bir şekilde duran vinil klorür monomerinin miktarı devamlı olarak izlenebilmekte ve vinil klorür monomerinin hammadde içindeki oranı miktarı milyonda bire düşene kadar polimerizasyon işlemine devam edilmektedir.

Dünya Sağlık örgütü tarafından depolama ve gıda ürünlerinin taşınmasında onaylı plastik PVC borular başında geliyor. Tıp alanında kullanılan ameliyat malzemeleri vs gibi ürünlerin saklandığı bütün kap ve tıp malzemeleri PVC'den yapılmaktadır. PVC Boru hammaddesi su ve diğer sıvılarla etkileşime girmez. PVC hammaddesi suya hiçbir partikül bırakmaz. Ayrıca, klor maddesinin mikrop öldürücü olarak su dezenfeksiyonunda kullanıldığı bilinir.

Geçmiş yıllarda malzemelerin dayanıklılığını arttırmak için ağır metallerden ve insan sağlığına zararlı maddeleri içeren ürünler dünyada yasaklanmıştır. Baryum, çinko, kalsiyum, kalay malzemeleri stabilizatör olarak kullanılan bu malzemeler yerine kullanılır. KUZEYBORU PLASTİK, insan sağlığına zararlı olmayan malzemelerden kullanmaktadır.

PVC Boru Çevre Kirliliği Sebebi midir?

U-PVC boru hammaddesi, üretimi için başka plastik hammaddelere oranla daha az petrol kullanılması ve daha az enerji gerektirmesi dolayısı ile diğer malzemeler arasında en çevre dostu plastik malzemedir. PVC yi işlemek için diğer plastik malzemelere kıyasla hem çok daha az enerji ve hem de daha az işlem süresi gerekir. Bu da nihai ürünün maliyetinin PVC de çok düşük olmasını sağlar.

Üstelik PVC’nin geri dönüşümü de sağlanır. Yani eritilip tekrar tekrar üretim yapılabilir. Hem ekonomik ömrü devam eder hem de çevre temizliği sağlanır.

PVC boru atıklarını çöpe atmaya veya yakmaya gerek yoktur. Atıklar eritip tekrar işlenir ve daha alt kalite ürün olarak kullanılır ve böylelikle çevre temizliği sağlanmış olur. Yani atık bir gıda ürünü ambalajı, tekrar eritilip yeniden üretildiğinde, PVC ürünü artık gıda ambalajında değil hijyen gerektirmeyen gıda dışı işlerde kullanılabilir.

cevre-kuzeyboru

PVC Boru Bozulması ve Servis Ömrü

Her çeşit boru sıcaklık değişiminden az veya çok etkilenir. Isı değişimlerinden en az etkilenen boru beton boru ondan biraz daha fazla etkilenen ise metal borudur. Isı değişimlerinden en fazla ise plastik borular etkilenir.

En PVC boruların ömrünü etkileyen iki faktör vardır. Bunlar şunlardır: ISI ve IŞIK.

PVC boruların ısıya maruz kalması, hidrojen klorürün bozulmasına neden olur. Bu boru içinden çıkan gaz nedeniyle renk bozulmasına bağlı olarak sarı renk oluşur. Bozulma derecesine göre PVC borunun rengi kızarmış kahverengi veya sarımsı renk görülür.

Üreticiler, borunun renk kaybına ve oluşabilecek diğer olumsuz etkilere karşı korunması için lateks esaslı ince bir kat boya önerir. Beyaz veya açık renkli bir boya seçin ve açık havada olacak olan alanları kapatın. Bu, plastik dış tabakasını kalkanlaştıracak ve borularınızın yıllarca kullanımını sağlayacaktır.

Aşağıdaki tabloda, 25 yıl PVC boru üzerinde baskıya nasıl direneceği konusunda bize bilgi verilmiştir.

pvc-kuzeyboru

PVC boruları UV katkı maddeleri ve UV ışınları veya güneş ışınlarına maruz kaldığında bozulur. Uzun süreli güneş ışığına maruz kalma, PVC'nin darbe mukavemeti ve direncini azaltabilir. Ultraviyole ışının boruların rijitliği, basıncı veya yumuşaklığı üzerinde bir etkisi yoktur. UV ışınına maruz kalma sona erdiğinde UV bozulması devam etmez.

U-PVC hammaddesi ısısal genleşme katsayısı 0.07 mm/mk ile diğer plastik boru tiplerinden en düşük ısısal genleşme özelliğine sahiptir. Bu özelliği U-PVC borulara tesisat döşenmesi esnasında diğer borulara göre daha büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Çünkü, U-PVC borular sıcaklık artış ve düşüşlerinden diğer plastik hammaddelerine nazaran boyca daha az etkilendiğinden bu durumlarda U-PVC hatlarında deformasyon ve hasar oluşmaz. Bu nedenle çok çok büyük sıcaklık farkları olmuyorsa, U-PVC hatlarında oluşabilecek deformasyonları önlemek için özel tedbirler almaya gerek yoktur. Çok büyük sıcaklık farkları olması durumunda U-PVC hatlarında oluşabilecek uzama ve büzüşmelerin tesisatı bozmasını ve tesisatta hasar oluşturmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Bu tedbirlerin başında, tesisatın boyca uzama durumunda deforme olmadan ileri geri hareket edebilmesi için belirli yerlerde hareketli kelepçelerin veya özel kompansatörlerin koyulması gerekebilir. Kullanılan sabit kelepçelerin çapının boru çapından biraz büyük olması gerekir ki boru kelepçe içinde ileri geri hareket edebilsin ve tesisat zarar görmesin.

Buna ek olarak, PVC boru hattı döşeme standartlarında belirtilen kalınlıkta imal edilmesi ve % 9’dan fazla kalsit kullanılmamasıdır. Aksi takdirde, proje tesliminde borular  basınç  testini geçseler bile, ilerleyen zamanda boruların hizmet ömürleri düşecektir.

Boru hattının kalitesini etkileyen en önemli faktör, birleştirme kalitesidir. Çünkü bir boru hattı %70 oranında ek yerlerinden kaçırır. Bunun önüne geçmek için, birleştirilecek iki parçanın çap farkının 0,4 mm den daha fazla olmaması gerekir. Aksi takdirde, iki parça birbirine bol geçecek ve yapıştırıcı veya o-ring contası bu boşluğu iyi kapatamayacak ve sonuçta bu noktada zaman içinde sızıntı oluşacaktır. Her firmanın ürettiği iki ürünün birleştirilmesi durumunda yapıştırıcının kapatamayacağı kadar bir açıklığın oluşması muhtemeldir. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar boru ve ek parçaların aynı üretici firmadan temin edilmesi uygun olacaktır.

Her çeşit plastik borunun kendisine has artıları ve eksikleri vardır. En uygun boru tipine, arazinin yapısına, trafik yüküne, iklim şartlarına ve istenilen basınç dayanımı ve ortam sıcaklık derecesi gibi faktörler göz önüne alınarak karar verilir. Çünkü bir boru ne kadar kaliteli üretilirse üretilsin, eğer o proje ve arazi için uygun boru tipi değilse sonuç mutlaka olumsuz olacaktır.

PVC Basınçlı Temiz Su Boruları Ekleme ve Döşeme

Uzun ömürlü ve dayanıklı PVC basınç boruları için dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri; dikkatli bir şekilde döşenmeli ve monte edilmelidir.

Ekleme

Birleştirme yöntemleri 5 çeşittir.

1) Solvent Yapıştırıcı ile Birleştirme

Boru 90° açı ile kesilmelidir. Borunun uç kısmındaki yapıştırılacak olan yere yapılan kırma işlemi 15° açılı ve Ø20- Ø50 çap aralıkları için 1-2mm aralığında Ø63- Ø400 çap aralıkları içinse 3-6 mm aralığında olmalıdır. Yapıştırılacak yüzey iyice temizlenmeli toz çapak vb. kir kalmamalı ve hatta gerekiyorsa zımparalanmalıdır.  Temizlendikten sonra elle dokunulmamalıdır. Yapıştırıcının kıvamı kontrol edildikten sonra hiç boşluk kalmayacak şekilde, borunun çapına uygun fırça yardımıyla sürülmelidir. -5° ile 30° sıcaklık arasında 8 saat kurumaya bırakılmalıdır. 24 saat sonra basınç testi uygulanabilir.

Boru Çapı (mm)

Yapıştırıcı miktarı birleştirme için 100 (kg)

Boru Çapı (mm)

Yapıştırıcı miktarı birleştirme için 100 (kg)

50

1,5

160

19,0

63

1,7

200

24,0

75

2,2

225

26,0

90

4,0

250

31,0

110

8,0

280

38,0

140

13,0

315

52,0

2) Kaynak yöntemi ile birleştirme

3) Dişli Bağlantı ile birleştirme

Bu yöntem, uyumlu olan iki dişin (erkek ve dişi) vidalama yöntemiyle birleştirilmesidir. Bu işlemde iki parça arasına dolgu malzemesi konulması gerekmektedir.

Dikkat edilecek nokta dolgu malzemesinin miktarıdır.

4) Contalı Birleştirme

Contalı birleştirme sızdırmazlığı sağlar. Ek parçanın içindeki conta yuvasına conta yerleştirilir. Contayı yerleştirdikten sonra paranın kaygan olması için ucuna sıvı sabun sürülür. İki parça muf yatağına kadar itilerek birleştirilir. Parçanın içindeki contanın kaymamasına dikkat ediniz.

5) Flanşlı Birleştirme

PVC boru flanşlı birleştirmede, bağlantı aracı olarak kole kullanılır. Kole yüzeyinin karşısındaki yüzeyle arasına conta sızdırmazlık elemanı olarak kullanılır. Kole yüzeyi ile karşı yüzey pürüzsüz ve birbirine tam paralel olmalıdır.

Aşağıdaki tabloda cıvata sıkmadaki uygulanacak kuvvetin çaplara göre durumu verilmiştir.

NOMİNAL 
PARÇA 
ÖLÇÜSÜ

KULLANILAN 
CİVATA 
ÖLÇÜSÜ

UYGULANAN
KUVVET 
(NEWTON METRE)

20-25-32

M12

8-15

40-50-63-75-90-110-125-140

M16

15-41

160-200-225-250-315

M20

46-70

400-500

M24

Civatalar aşağıdaki sıraya göre sıkılmalıdır. İlk sıkmada tüm kuvvet uygulanmamalıdıR.

Yeraltı Döşeme

PVC Basınç Boruları için hendek tabanı taşsız ve pürüzsüz olması gerekir. Hendek tabanının genişliği PVC boru çapına 40 cm eklenerek hesaplanır. Standart iklim koşulları dikkate alınarak belirlenen zemin gerekiyorsa uygun yatak malzemesi 1 ila 1.5 m arasında tabana serilmelidir. Kullanılacak dolgu maddesinde keskin malzeme, sivri taş, kaya parçaları vb. sert parçalar bulunmamalıdır. PVC Boru hendeklere döşenmeye başlanmadan önce yatak hazırlanmalıdır ve yaklaşık 15 cm taşsız malzeme konulmalıdır. Dikkatle, yapılmış yatağa PVC boru döşenmeli ve rahatça oturtulmalıdır. Borunun yarısına kadar elle yan dolgular yapılır ve sıkıştırılır. Borunun üst kısmını örtecek şekilde 15 cm yüksekliğine kadar tekrar dolgu malzemesi dökülür ve makine aracılığıyla borunun üzerine gelmeyecek şekilde sıkıştırma yapılır. Kalan dolgu malzemesi yerleştirilir 25 cm den fazla doldurmadan tekrar makine aracılığıyla sıkıştırma yapılır. Boru üzerindeki toprak dolgusu 30 cm yi geçmeden boru üzerinde makineyle sıkıştırma yapılmamalıdır. Boru üzerine beton dökülmemelidir, çünkü borular esneklik kabiliyetini kaybeder. Tavsiye edilen örtü yüksekliği 0,9 mm dir. İklimi soğuk olan yerlerde don tehlikesi olabileceğinden donma tehlikesinin ulaşamayacağı kadar derine gömülmelidir.

U-PVC BORULARIN UYGUN TAŞINMA ve DEPOLANMASI

PVC borular diğer boru türlerine göre hafif ve taşınması kolaydır. Hafifliği nedeniyle nakliye maliyeti düşüktür.

Taşınması ve depolanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Boruların ve boru muflarının kırılmamasına, deforme olmamasına dikkat edilmelidir. Boruların muf kısımları depolama ve taşıma süreleri içinde yere temas etmemelidir. Temas etmemesi içinde boru altlarına destek konulmalıdır. Bu süre içinde boruların içine yabancı cisim, pislik, vb. girmemesi için üzerleri örtülmelidir.

Borular üst üste koyulacaksa boruların muflu kısımlar birbirine temas etmemelidir. Yani borular birbirine ters şekilde koyulmalıdır.

Taşıma ve depolama işlemi sırasında birbiri üzerine bindirilmiş boruların uzunluğu 1,5 metreden fazla olmamalı ve parçalara temas etmemelidir.

PVC borular depolanırken, boruların en arkasından itibaren 1 metre uzaklıkta başlayarak her 1 yada 2 metrede bir 7,5 cm genişliğinde takozlar kullanılmalıdır.

TEMEL HESAPLAMALAR

Kalınlığın hesaplanması

Basınç Serisi (PN)  : En yüksek çalışma basıncını sağlar. 
Boru Serisi (S)  : Bu tasarım stres basınç aralığında oranını verir. 
Tasarım Gerilim (ó) : Temel boru sınıflandırılmasında kullanılan parametreler ve                  yandaki formül kullanılarak hesaplanır.

MRS:  Minimum gerekli gücü. Mpa 
C:       Emniyet Faktörü, boyutsuz 
PN:     Basınç, bar (ATU) 
D:       Dış çap, mm 
e:        Kalınlığı, mm'dir.

Dalgalanma (Koç Darbesi)

Plastik boru içindeki sıvı; boru içinde yol alırken, dönüş hız değişimlerinden dolayı boru çapındaki daralma veya genişlenmesinden nedeniyle basınç dağılım hızı değişir.

Basınç dalgasının boru içinde olması gereken dağılım hızı (m / sn);

Formülde belirtilmiş; 
D = çapı (m) iç hortum 
e = Boru et kalınlığı (m) 
K = borunun esnekliği oranı su esnekliği olarak adlandırılır. (Bu değer. PVC borular için 33.3 olarak alınır) 
(m) Dalgalanma = V / g formülü ile hesaplanır. 
Formülde belirtilmiş; 
V = sıvı boru hızı (m / sn) 
g yerçekimi = ivmesi (m / s2)

BASINÇ DALGASININ U-PVC BORULAR İÇİNDE DAĞILIM HIZI:

Dış Çap 

(mm)

4 ATU

6 ATU

10 ATU

16 ATU

20 ATU

a

a/g

a

a/g

a

alg

a

a/g

a

a/g

20

479,83

48,93

543,15

55,38

25

483,15

49,27

534,04

54,45

32

389,00

39,67

479,83

48,93

529,82

54,02

40

335,70

34,23

378,88

38,63

479,83

48,93

535,57

54,61

50

299,63

30,55

380,92

38,84

476,48

48,59

534,04

54,45

63

300,43

30,63

379,37

38,68

478,50

48,79

534,23

54,47

75

267,55

27,28

296,23

30,21

380,92

38,84

478,71

48,81

529,95

54,04

90

243,97

24,88

299,63

30,55

380,02

38,75

477,97

48,74

531,32

54,18

110

243,97

24,88

270,61

27,59

338,80

34,55

427,34

43,57

475,26

48,46

125

243,97

24,88

272,03

27,74

339,79

34,65

424,38

43,27

475,14

48,45

140

243,97

24,88

273,14

27,85

340,56

34,73

424,70

43,31

475,04

48,44

160

243,97

24,88

273,14

27,85

341,37

34,81

425,03

43,34

475,64

48,50

200

243,97

24,88

270,36

27,57

340,24

34,69

425,49

43,39

474,80

48,41

225

243,97

24,88

270,05

27,54

338,99

34,57

425,70

43,41

475,73

48,51

250

241,49

24,62

272,03

27,74

339,79

34,65

424,38

43,27

475,14

48,45

280

241,7

24,65

271,16

27,65

338,95

34,56

424,70

43,31

475,04

48,44

315

242,0

24,68

270,05

27,54

339,85

34,65

424,99

43,34

475,31

48,47

355

242,2

24,70

270,40

27,57

339,38

34,61

425,26

43,36

474,87

48,42

400

242,4

24,72

270,36

27,57

339,11

34,58

424,57

43,29

474,80

48,41

 a: Basınç dağılım hızı (in/sn)              a/g Basınç dağılım ivmesi (sn)

Yük Kayıpları

PVC borular için yük kayıp hesaplamaları, Hazen-Williams olarak bilinen formül ile hesaplanır;

J: Yük kaybı 
V: akış hızı, m / s 
A: Pürüzsüz katsayısı boyutsuz 
D: milimetre Boru iç çapı. 

PVC borular için C değerleri aşağıda verilmiştir; 

Ø16 - Ø20 mm çaplar için 130,

Ø25 - Ø32 mm çaplar için 140,

Ø40 ve yukarı çaplar için 150 olarak alınır.

Ø=V.A formülünde, Q = Debi (m3 / sn)

V=Akışkan hızı (m/sn)

A=Borunun iç kesit alanı (m2) dir.

NOT: Ek parçalar içinde oluşacak yük kayıplarını hesaplamak için detaylı cetveller olsa da bu kısımlarda oluşacak yük kaybı miktarı pratik olarak boru içinde hesaplanan yük kaybının % 5'i olarak kabul edilir.

 

63 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 63 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.06306

63 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 63 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.06310

63 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 63 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.06316

63 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 63 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.06320

75 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 75 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.07506

75 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 75 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.07510

75 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 75 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.07516

75 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 75 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.07520

90 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 90 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.09006

90 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 90 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.09010

90 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 90 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.09016

90 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 90 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.09020

110 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 110 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.11006

110 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 110 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.11010

110 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 110 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.11016

110 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 110 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.11020

125 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 125 mm Pn 6 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.12506

125 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 125 mm Pn 10 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.12510

125 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 125 mm Pn 16 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.12516

125 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

PVC İçme Suyu Borusu - 125 mm Pn 20 Pvc Basınçlı İçme Suyu Borusu

Kuzeyboru PVC temiz su boruları düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Atmosfere ve kimyasal maddelere dayanıklılığı ve rijit yapısı sayesinde yapı sektöründe en çok tercih edilen  borularımız arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için satis@kuzeyboru.com.tr mail atabilirsiniz.

Product Code : 01.03.02.12520

}

KUZEYBORU ile iletişime geçin

Kuzeyboru İletişim
Mavi Piksel
Kuzeyboru Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 2.Sokak No:33/A
Aksaray-TURKEY
+90 (382) 266 23 03 (Pbx)
info[at]kuzeyboru.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

 • Pazartesi: 08:30 - 17:30
 • Salı: 08:30 - 17:30
 • Çarşamba: 08:30 - 17:30
 • Perşembe: 08:30 - 17:30
 • Cuma: 08:30 - 17:30
 • Cumartesi: Kapalı
 • Pazar: Kapalı
Back to Top