Satış Şartları

TANIMLAR

Kuzey Boru Plastik Ltd. Şti.  “KUZEYBORU” olarak anılacaktır. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi alan yada alıp satan firma kurum kuruluş ve şahıslar “ALICI” olarak anılacaktır. Kuzeyboru ‘nun ürettiği ve hizmet verdiği her türlü mal ve hizmet “ÜRÜN” olarak anılacaktır.

ŞARTLAR

Bütün KUZEYBORU teklifleri proformaları ve ticari sözleşmeleri iş bu satış şartlarına uygundur. KUZEYBORU satış şartları Türk Ticaret Kanunun ve Uluslar arası Ticari anlaşmalara uygundur ve dışında değerlendirilemez. Bu metindeki satış koşulları Alıcı aksini yazılı olarak belirtmediği sürece geçerlidir. Bu koşullar iyi niyet kuralları çerçevesinde hem Kuzeyboru hem de Alıcı lehinedir.

TEKLİFLERİMİZ VE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

A-    Alıcı tarafından KUZEYBORU ya ulaştırılan talepler, Yurt içinde Teklif Formu ile Yurt dışı için ise Proforma Fatura ile fiyatlandırılmaktadır. Talepler Alıcı bilgileri açıkça üzerinde bulunmak üzere plastik boru ve ekleme parçaları net fiyatları, ödeme koşulları,teslim yeri,teslim süresi, teklif geçerlilik süresi ve varsa diğer şartları içerecek şekilde açıkça yazılarak Alıcıya gönderilir. Alıcı teklif geçerlilik süresi içinde kabul ettiğine dair yazılı bir belge ile yahut KUZEYBORU’nun gönderdiği formları kaşe ve imza ile onaylamak suretiyle siparişi onaylar. Ödeme yapılması sürecine geçilir. Yurt içi  tekliflerimizde fiyatlarımıza KDV dahil değildir , Tekliflerimiz üzerinde KDV ayrıca belirilmektedir. Yurt Dışı tekliflerimiz TürkiyeTicaret Kanunun ihracat mevzuatı gereği KDV ve Vergilerden muaftır.
B-    Kuzeyboru plastik boru ekleme parçalarının Fiyat Listeleri dönemsel olarak yayınlamaktadır. Fiyat Listelerimizdeki fiyatarlarımızda KDV dahil değildir , teslim yeri fabrika sahasıdır. Alıcılar kendileri için özel olarak değerlendirilen iskonto oranlarını satış temsilcilerinden öğrenebilirler. Kuzeyboru önceden  izin almaksızın fiyat listelerindeki fiyatları değiştirme iptal etme haklarına sahiptir. Fiyat listesinden bile fiyatlansa satış işlemi bu maddenin A fıkrasındaki gibi devam eder.

TESLİM ZAMANI

Kuzeyboru Alıcıya gönderdiği teklifinde teslim süresini belirtmektedir. Bu süre tahmini bir süredir ve Kuzeyboru için bağlayıcı değildir. Alıcının Alımı onaylaması durumunda bu süre tekrar gözden geçirilecek ve alıcı ya bildirilecektir.
Siparişin onayının gecikmesi halinde teslim zamanı Kuzeyboru tarafından yeniden değerlendirilir.
Özel ürünler için yada standart ürünler üzerinde istenen özel şartlar için gerekli teknik şartname, teknik resim, teknik hesaplamalarında gecikmesi halinde üretim ve sevkiyat gecikebilir. 

TESLİMAT YERİ

Kuzeyboru plastik boru ve ek parçaları ve üretilen ürünler teklifte aksi belirtilmedikçe Fabrika sahasında araç üzerinde teslim edilmektedir. Fakat teklif üzerinde müşteri isteğine göre şantiyede araç üstü, şantiyede yerde, ihracatta EXW, FOB, CPT, CIF ve istenen özel teslim şartları ile teslim edilebilir.Yurt içi fabrikada teslimlerde taşıyıcı ya irsaliye ile teslimat yapılır, taşıyıcılar müşteri adına malın yerine ulaşmasından sorumludur. İhracatlarda ise taşıyıcı firmalardan kara taşımasında CMR,deniz taşımasında B/L ve hava taşımalarında airwaybill belgeleri alınarak teslimat yapılır. 

MALIN MÜLKİYETİ

Ödemesi yapılmayak hiç bir ürünün mülkiyeti alıcının değildir. Sipariş edilen ürünlerin ticari faturaları kesilinceye dek malın mülkiyeti Kuzeyboru ya aittir. Fatura edilen ve sevk edilen ürünlerin mülkiyeti Alıcıya aittir.  

ÖDEME KOŞULLARI

Ödeme bilgileri  tekliflerimizde ve proforma faturalarımızda açıkça belirtilmektedir. Ödemeler alınan mal hizmetin büyüklüğü içeriği gibi durumlara göre farklı seçeneklerde olabilir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz proje ürünleri kapsamında değerlendirildiğinden her bir teklif için Kuzeyboru kendi değerlendirmesini yapmaktadır. Bu nedenle Kuzeyboru istediği firmaya istediği fiyatı vermekte özgürdür. Fiyatlar fiyat listeleri ilan edilmiş olsa bile farklı iskonto seçenekleri Kuzeyboru tarafından kullanılabilir. Aynı proje için farklı fiyatlama yapması durumunda Kuzeyboru sorumluluk kabul etmez. Ödeme seçeneklerine ve projeye göre fiyatlamalar doğrudan Kuzeyboru tasarrufundadır.
Ödemeler banka kanallı olmak zorundadır. Yurt içi satışlarımızda vadeler çek iledir. Kuzeyboru vadeli satışları için teminat isteme hakkına sahiptir. Yurt dışı satışlarımızda peşin ödeme veya akreditifli ödeme yapılmalıdır. Yurt dışı projeleri için farklı ödeme planları müşteri temsilcilerimiz ile yapılacak görüşmelerde belirtilmesi ile değerlendirmeye alınır.

GARANTİ VE ARIZLI ÜRÜNLER

Kuzeyboru Plastik Boru ve Ekleme Parçalarını yüksek kalite standartlarında üretmektedir. Kalite birimi tarafından kontrol edilen plastik boru ve ekleme parçalarında  olabilecek arızalar ürün garantisi kapsamında değiştirilecektir. Arıza tespiti halinde Kuzeyboru’ya bilgi verilecektir. Kuzeyboru maksimum 1 hafta içinde yerinde arıza tespiti yapacak ve bunu alıcı imzalı bir tutanakla belgeleyecektir. Arızanın üretim hatası olması halinde 15 gün içinde yeni ürünler sevk edilecektir. Hasar durumunda sigorta kapsamında hareket edilecektir. Hasarın yada oluşan arızanın yükleme sevkıyat yada indirme anında gerçekleşmesi halinde sigorta poliçesinde şartlara göre hareket edilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER 

Sözleşmenin imza edildiği tarihte henüz var olmayan fakat tarafların kontrolü dışında gelişen olay ve durumlarında ortaya çıkması ile her iki tarafında sorumluluğunda olan durumların kısmen yada tamamen yerine  getirilememesi Mucbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu kapsama giren haller Doğalgaz,yakıt,elektrik,su gibi enerji ve telekomünikasyon hizmet malzemeleri ve kıtlığı ,yokluğu ,kısıtlamaları ve/veya kesintileri. İlgili ülke resmi makamlarının ,yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları , eylem veya işlemleri. Grev, lokavt, avarya, deprem, savaş, terör, ayaklanma, abluka hali. ithal izinlerinin alınmaması ya da alınmış bulunan izinlerin iptal edilmesi hali ile İnsan oğlunun ön görmesi ve engellemesi mümkün olmayan sel,yangın,deprem ve tabi felaketlerdir. Mücbir sebeplerin oluşması halinde taraflar birbirlerini derhal haber vereceklerdir.

SÖZLEŞME İHLALİ

Sözleşme ihlali halinde taraflara yargı yolu açıktır.

HUKUK VE YARGI

Tüm sözleşmlerimiz ve tekliflerimizde Türkiye Cumhuriyeti Aksaray Mahkemeleri yetkilidir.

KUZEYBORU ile iletişime geçin

Kuzeyboru İletişim
Mavi Piksel
Kuzeyboru Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 2.Sokak No:33/A
Aksaray-TURKEY
+90 (382) 266 23 03 (Pbx)
info[at]kuzeyboru.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

  • Pazartesi: 08:30 - 17:30
  • Salı: 08:30 - 17:30
  • Çarşamba: 08:30 - 17:30
  • Perşembe: 08:30 - 17:30
  • Cuma: 08:30 - 17:30
  • Cumartesi: Kapalı
  • Pazar: Kapalı
Back to Top