sadsad x
asdasd

KİMYASAL DAYANIKLILIK

Çelik gibi malzemeler ile yapışmış boruların ömrü kural olarak korozyon nedeniyle çürüme derecesine göre belirlenir.Korozif etkiler mekanik yıpranma ile birleşerek boru et kalınlığının gittikçe incelmesine ve gerilme sonucu borunun zamanla kırılmasına veya delinmesine neden olur.Korozyon sonucu bazı hallerde yerel küçük deliklerden de kaçaklar olabilir.Korozyon olayının şiddeti boru malzemesinin çevrenin ve boru içinden taşınan sıvının cinsine bağlıdır.Korozif ortamların ne derece etkili olacağı ve belli ortamlarda korozyona dayanma süreleri henüz kesin olarak belirlenmemiştir.Bu nedenle kirli su borularının malzeme cinsine bağlı olarak korozif ortamlara ne kadar süre dayanabileceğini önceden tayin edebilmek oldukça güçtür.
Plastik maddelerde yapışmış borularda servis ömrünü etkileyen faktörler yukarıdakilerden biraz farklıdır.Demir ve çelik borular için korozif sayılan ortamlar plastik borular üzerine hiçbir etki yapmazlar.Plastiklerin kimyasal mukavemeti doğrudan polimer bozulmasına bağlıdır.Bilindiği gibi plastikler bütün organik maddeler gibi zaman içinde bozulur.Bu bozulma işlemi UV radyasyonu,termal oksitlenme ve su absorbsiyonu gibi olaylardan etkilenir.Bozulmayı önlemek veya geciktirmek için karbon siyahı,anti oksidan maddeler  ve pigmentler denilen stabilizatörler rafineri ortamında katılır.

D  : DAYANIKLI

‘D’ Sembolü ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları iç basınç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen konsantrasyonda kimyasal maddelerle kullanıldığında özelliklerinde olumsuz yönde bir değişiklik meydana gelmez.

SD :SINIRLI DAYANIKLI

‘SD’ Sembolü ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları iç basınç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle kullanıldığında bir miktar korozyon meydana gelebilir.Bu yüzden SD ile gösterilen borular az miktarda korozyonun kabul edilebileceği uygulamalarda kullanılabilir.

DZ:DAYANIKSIZ

‘DZ’ sembolü ile gösterilen plastik borular ve ekleme parçaları basınçlı veya basınçsız uygulamalarda kimyasal maddelerden çok fazla etkilendiklerinden kullanılmazlar.

KISALTMALAR

SÜSP:Süspansiyon Doygun Çözeltide Hazırlanmış               ÇAL.ÇÖZ:Çalışma Çözeltisi

DOY.ÇÖZ:Doygun Sulu Çözelti                                                  D:Dayanıklılık

TS.S:Teknik Saflıkta Sıvı                                                              SD:Sınırlı Dayanıklı
TS.G:Teknik Saflıkta Gaz                                                            DZ:Dayanıksız

KİMYASALIN ADI %KONSANTRASYON T(OC) LDPE HDPE
Apidik Asit Doy.çöz. % 1.4 20 D D
Alil Alkol Ts-s 20 SD D
Aliminyom Hidroksit Süsp. 20 D D
Amonyak Ts-g 20 D D
Sulu Amonyak Doy.çöz. 20 D D
Sıvı Amonyak Doy.çöz. 20 SD D
Amonyum Klorür Doy.çöz. 20 D D
Amonyum Sülfat 50 20 D D
Anilin >96 20 DZ -
Asetik Asit Ts-s 20 D D
Asetik Asit,Donar Doy.çöz. 20 SD D
Aseton Ts-s 20 SD SD
Bakır(ıı)Sülfat Doy.çöz. 20 D D
Benzen Ts-s 20 DZ SD
Benzin Çal.çöz. 20 SD D
Bira Çal.çöz. 20 D D
Bitkisel Yağlar Ts-s 20 D -
Bütan Ts-g 20 - D
Civa Ts-s 20 D D
Demir(ıı) ve (ııı) Klorür Doy.çöz. 20 D D
Etanol 40 20 D D
Etilen Glikol Ts-s 20 D D
Fenol Çöz. 20 SD D
Formaldehit 30-40 20 D D
Gliserin Ts-s 20 D D
Hava Ts-g 20 D D
Hidrojen Ts-g 20 D D
Hidrojen Peroksit 30 20 D D
Hidroklorik Asit 30 20 D D
İdrar - 20 D D
(Alkolde)İyot Çal.çöz. 20 DZ DZ
Kalsiyum Karbonat Süsp. 20 D D

KİMYASALIN ADI %KONSANTRASYON T(OC) LDPE HDPE
Kalsiyum Klorür Doy.çöz. 20 D D
Karbon Dioksit(gaz) Ts-g 20 D D
Karbon Monoksit(gaz) Ts-g 20 D D
Karbon Tetraklorür Ts-s 20 DZ SD
Klor(gaz) Ts-g 20 DZ SD
Klorlu Su Doy.çöz. 20 DZ SD
Kloroform Ts-s 20 DZ DZ
Kursun Asetat Doy.çöz. 20 D D
Kükürt Dioksit(gaz) - 20 D D
Metil Alkol ts-s 20 D D
Nitrik Asit 25 20 D D
Dumanlı Azot Oksit - 20 DZ DZ
Oksijen(gaz) Ts-s 20 D D
Potasyum Hidroksit Çöz. 20 D D
Siklohegzanol Ts-k 20 - D
Sodyum Bikarbonat Doy.çöz. 20 D D
Sirke Çal.çöz. 20 D D
Sodyum Hidroksit Çöz. 20 D D
Sodyum Karbonat Doy.çöz. 20 D D
Sodyum Klorür Doy.çöz. 20 D D
Sodyum Sülfat Doy.çöz. 20 D D
Damıtık Su - 20 D D
Mineral Su Çal.çöz. 20 D D
Sülfürik Asit 50 20 D D
Süt Çal.çöz. 20 D D
Şarap Çal.çöz. 20 D D
Tolüen Ts-s 20 DZ SD
Trikloroetilen Ts-s 20 DZ DZ
Üre çöz. 20 D D
Yağlar Ts-s 20 SD D

Sırala
Sıralama:
Görünüm:
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.