Tarafsız , Dürüst , Güvenilir Laboratuvar

Laboratuvar çalışmalarını güncel ulusal ve uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak en kısa sürede ekonomik olarak; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.

Amacımız

Kuzeyboru Deney Laboratuvarının amacı; yönetim sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmektir.

Hedefimiz

Kuzeyboru Deney Laboratuvarının konusunda uzman ekibi ile;
- Deney metod ve standartlarına uygun en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak,
- Müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak,
- Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak,
- Mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak Kuzeyboru Deney Laboratuvarının en önemli hedefleri arasındadır.

Sizin İçin Çalışıyoruz

Kuzeyboru Deney Laboratuvarı personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Laboratuvarımızda Yapılan Deneyler

Kuzeyboru Deney Laboratuvarında yukarıda belirttiğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda prosedürlere uygun olarak aşağıdaki testler yapılmaktadır.
- Boyutların Tayini Deneyi
- Yoğunluk Tayini Deneyi
- Kütlesek Erime Akış Hızının Tayini
- Çekme Özelliklerinin Belirlenmesi Deneyi
- İç Basınca Direncin Tayini Deneyi
- Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini Deneyi
- Karbon Siyah Miktarının Tayini Deneyi
- Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini Deneyi
- Boyutsal Kararlılık Deneyi
- Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi
- Etüv Deneyi
- Çember Rijitliğinin Tayini Deneyi
- Halka Esnekliğinin Tayini Deneyi
- Uçucu Madde Muhtevasının Tayini Deneyi
- Hızlı Çaylak İlerlemesinin Mukavemeti Deneyi