ÇEVREYLE İLİŞKİMİZ

İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal öneme sahiptir. Kuzeyboru olarak sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemini ve değerini biliyoruz. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, emniyet ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamalıdır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Kuzeyboru'da çalışan herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Çalışanlar aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir:

→Faaliyetler emniyetli, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun ve çevre açısından bir sakınca teşkil etmeyecek şekilde yürütülmektedir.

→Çevre, Sağlık ve Emniyet standartları iş yerinin ve çalışmaların bir parçası haline getirilmektedir.

→Doğal çevreyi ve çalışma ortamını korumaya yönelik çabalara katkıda bulunulmaktadır.

→Çalışma ortamının temiz ve düzenli olması için çalışanlar gerekli özeni göstermektedir.