Yönetim Sistemleri Politikamız

Kuzeyboru, ulusal ve uluslararası standartlara uygun plastik boru ve ek parçaları üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlar.Kuzeyboru olarak hedefimiz, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, çalışanlarımız ile birlikte verimliliğimizi arttırarak büyümek, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.Yönetim Sistemleri Politikamızın ilkeleri aşağıda verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (TS ISO 45001)

Riskleri belirleyip sistematik olarak yöneterek “Kazasız” üretim gerçekleştirmek,Tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini, eğitimini ve sürekli gelişmesini sağlamak ve sürdürülebilir güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak,İş sağlığı ve güvenliğinde hedef ve programlarımızı gerçekleştirmek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,Meslek hastalığı riskleri ile beraber diğer tüm risklerin en aza indirilmesi ve risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak tehlikeleri ortadan kaldırmak.

Çevre (TS EN ISO 14001)

Yaşamın devam edebilmesi için doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyoruz,Çevre ve gelecek kriteriyle üretim ve devam eden süreç içerisinde çevreci teknolojiler kullanmak,Doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak ve biyoçeşitliliği korumak,Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, toplumu ve devleti de içine alan tüm paydaşlarımızı Kuzeyboru’nun çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında açık iletişim kurarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Kalite (TS EN ISO 9001)

Teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke haline getirmek,Ürün kalitemizi en üst seviyeye üretmek ve sürekliliğini sağlamak,Tüm süreçlerimizde sürekli olarak verimlilik ve maliyet odaklı proje ve iyileştirmeler yaparak rekabet gücümüzü artırmak,Çalışanlarımızın yetenek ve yaratıcılıklarından faydalanmak, verimliliklerini artırmak için eğitim ve diğer faaliyetlere imkan tanımak,Sevgi ve saygının var olduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.

Enerji (TS EN ISO 50001)

Enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri uygulamak,Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek,Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, İklim değişikliği ile mücadele için tüm süreçlerimizi yenilikçi çözüm anlayışı ile geliştirmek.

Bilgi Güvenliği (ISO 27001)

Çalışanlarımızın; bilginin kurumsal bir değer olduğunun bilincindedir.Paylaşılan kurumsal bilginin güvenliğini sağlar, bilgi güvenliğinin gereklerini en iyi şekilde yerine getirir.Bilgi güvenliğinin gereklerini dikkate alarak, bilgi alışverişi yaptığımız paydaşlarımızın bilgilerini güvenliğini sağlamak.Bilgi varlıklarında etkin kontrolleri sağlamak, riskleri yönetmek ve güvenlik açıkları ile ilgili tedbirleri almak, bu politika kapsamında gerekli rol ve sorumlulukları almak.

Müşteri Memnuniyeti (TS ISO 10002)

Müşterilerimizin memnuniyetsizliklerini kolayca iletebilmesi sağlayarak, aynı memnuniyetsizliğin tekrarını engellemek için sonuç odaklı iyileştirilmelerin yapılması,Müşteri memnuniyetinin çalışanlarımızdan başladığını prensip edinerek, müşteri ilişkilerinde en üst düzey memnuniyetle sonuçlandırmak,Bütün müşteri memnuniyetsizliğinin objektif ve adil olarak çözülmesini temel ilke olarak kabul etmek.Kuzeyboru olarak, benimsediğimiz bu ilkeleri gözetecek, çalışanlarımızın katılımı ile müşterilerimize ve üretim biçimimize yansıtacağız.